2. aktorstwo – Według Błogosławionego Alano

INNA METODA RECYTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ ROSARI Ujawniona przez SS. Vergine al Beato Alano

Przedstawiamy następującą metodę odmawiania różańca prywatnie lub publicznie, objawioną przez Najświętszą Matkę Bożą błogosławionej Alano z Klifu Zakonu Kaznodziejów, jak czytamy w dziele, błogosławionego na temat pochodzenia i postępu Różańca Świętego, opublikowanego przez o. Coppesteina tego samego zakonu w części 4. a do rozdziału X. Oto słowa tekstowe: Ut orare queas attentius, aruculos vitae Filli mei distincte libi pandam, et menti imprimam totidem, quod in Psalterio repetitas Deo consacratas so- lutationes. I miał na myśli: Abyście mogli wyrecytować mój różaniec z większym pożeraniem, chcę wam wyraźnie objawić wszystkie medytacje przeznaczone dla każdego Zdrowaś Maryjo, w których znajduje się życie mojego błogosławionego Syna. A aby wszystkie dusze do korzystania z tego bardzo owocne oddanie, Dziewica overeathed łaski, które miały by impeached go od Boga: Quisquis iis institerit meditatiunculis, Sanguine Filii mei non poterit non expiari, et salvavi; ideoque vivens, w virum alterum immutari secundum Cor Dei, meque sibi Patronam emereri et Sponsam sempiternam. Kto odmawia mojego różańca. Kontemplując te medytacje, będzie on na świecie o swoich grzechach przez Krew Mojego Syna. zostanie zmieniona na drugiego człowieka, zgodnie z Sercem Bożym, i będzie mnie Adwokat i Wieczna Oblubienica w Niebie. Pamiętajmy wreszcie, że odmawianie różańca z pobożnością i wytrwałością jest znakiem predestiacji, jak Maryja obiecała również B. Alano: Signum ergo probabile tibi siedzieć aeternae salutis, si wytrwały w umiera Beatam Virginem w jego Psalterio saluta veris.

PIERWSZA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA

v. Przyjdź, Boże, na moją ratunek.

A. Panie, pospiesz się i pomóż mi.

Chwała Ojcu itd.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Antyfon. — Maryjo, Matko Łaski i Matki Miłosierdzia, Bronisz nas przed piekielnym wrogiem, a w godzinie naszej śmierci witamy naszą duszę.

Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protégé et mortis hora suscipe.

W tej pierwszej części będziemy się modlić o pierwszy cel godziny Watch:

Triumf Niepokalanego Serca Maryi i wyzwolenie ludzkości z piekielnych wcielonych sił murarskich finansowych na świecie i ich powiązanych demonicznych hord.

1. GAUDIOUS TAJEMNICA
Zwiastowanie i Wcielenie Pana.

Nasz Ojciec itd.

  1. Twój najbardziej sympatyczny Syn, Maryjo, objawił Prorokom Swoje Wcielenie, Mękę, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie dla naszego zdrowia. O nieskończona Miłość!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Wybrał cię z wieczności dla swojej najbardziej godnej Matki i Oblubienicy. O bardzo wysoka predestiacja

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Objawił Joachimowi i Annie twoje poczęcie i Narodziny oraz twoje najświętsze życie. O radość swoich krewnych!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Napełnia cię wszelką łaską, jest przedstawiony w Świątyni, i uczynił cię jego najbardziej godny kokpit. O bardzo wysokie przywileje!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Głosił cię za Gabriela, który chciał wcielić się w łono, wzywając was pełnych łaski. O radość z serca!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Byłeś zaniepokojony anielskim pozdrowieniem i głęboko o tym myślałeś. O bardzo skromna roztropność!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Anioł powiedział ci, że musisz sobie wyobrazić dzieło Ducha Świętego i napełniłeś się cnotą Najwyższego. Lub pojedyncze prerogatywy!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Zgody, Maryjo, mówiąc: oto sługa Pana, niech jego wola będzie we mnie. O głęboka pokora!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Słowo Boże stało się człowiekiem w łonie, pozostając Ci dziewicą, i odczuwałeś nadmierną radość. O niezrozumiała godność!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Jak tylko poczęłaś to w swoim łonie, że miałeś na myśli smutek i smutek ponad wszelką inną mękę. Oh nadmiernej miłości!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko łaski i łaski, itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna Dziewicza Matka Boża i nasza, dla wielkiej godności, do której wskrzesiła was Trójca Najświętsza, czyniąc z ciebie Matkę Bożą, prześledzić przebaczenie naszych grzechów i zmianę naszego życia. Amen.

RADOSNA TAJEMNICA
Wizyta w St. Elizabeth.

Nasz Ojciec itd.

  1. Twój najgroźniejszy Syn, Maryjo, zamknięty w waszym dziewiczym łonie, odwiedził św. O najsłodsza miłość!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Swoją boską obecnością uświęcił swoją duszę, jeszcze się nie narodził. O wyjątkowy przywilej!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Z radości Boskiego Zbawiciela radował się z Prekursora w łonie matki. O radość tej duszy!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Przyjmując Elżbietę, święte pozdrowienie, została napełniona przez ego Syna Ducha Świętego. O owoc obecności Jezusa Chrystusa!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Chwaląc swoją szwagierką, przypisujesz wszystko nieskończonej dobroci Boga, czyniąc z ciebie swoją matkę, mówiąc: Magnificat anima mea Dominum. O bardzo wdzięcznym sercu!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Zatrzymałeś się w domu Elżbiety na trzy miesiące, pomagając jej w nadmiernej miłości i sommission. Matko Boża bardzo pokorna!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Rozwiązał 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 O nieoczekiwana łaska!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Twój Małżonek został ostrzeżony przez Anioła, aby cię nie opuszczać, jak myślał. O bardzo wysoka opatrzność!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Przez dziewięć miesięcy należy wnieść dziecko bez ciężarowej masy ciała do piersi. O bardzo dziwna łaska!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Kiedy przybyliście do Betlejem z Józefem, nie mo go było znaleźć schronienia, abyś się cofnęła do chaty. O bardzo biedne mieszkanie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Chwała Ojcu itd.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna Dziewicza Matka Boża i nasza, za waszą żarliwą miłość w odwiedzaniu Elżbiety, raczysz odwiedzić nasze dusze i uświęcić je, jak Jan, wypełniając je Świętą Miłością Bożą. Amen.

3. GAUDIOUS TAJEMNICY
Narodzenia Jezusa Chrystusa

Nasz ojciec itp.

1. Twój naj miłosierny Syn, Maryjo, urodził się Ci w środku nocy w stajni i cieszyłeś się widząc cię Dziewicę i Matkę. O twoje bardzo pocieszające serce!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Czciłeś go genuflessa Bambino, a wszystkie trzy- owinąłem ją w ubogie tkaniny i położył go w łóżeczku. O skrajne ubóstwo!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Pasterze ostrzeżeni przez Anioła już narodzonego Zbawiciela poszli z wielką troską, aby go odnaleźć. O palące pragnienie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaleźli go na słomie czcili go ze zdumieniem gaudio, całując biedne zespoły ze łzami w oczach. O wyruszanie serca!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Często kłaniałeś się z szacunkiem do świętej głowy przed swoim Synem, a traktując go, można było wyczuć bardzo słodki zapach jego kończyn. O rozkosze Raju!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Kontemplowałeś go przez cały czas z kochającymi oczami i zaimponowałeś mu czułymi pocałunkami. O słodkie uczucia!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Dopingowałeś go czystym mlekiem waszych dziewiczych wymion i byłeś dla niego wzruszający miłości. O najbardziej żarliwa miłość!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Pokryłem jego czyste ciało ubogimi ubraniami z pokorą i szacunkiem. O bardzo szczęśliwa Matko!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Będąc obrzezanym do nas, współczujesz jego bólowi, gorzko płakałeś. O smutne serce!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Maggi pod przewodnictwem Gwiazdy czciły go pokłon, oferując mu złoto, kadzidło i mirrę. Daję ci, mój Jezu, to serce!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Chwała Ojcu itd.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna Dziewicza Matka Boża i nasza, dla niewypowiedzianej radości Twego serca, widząc, jak twój Syn urodził się i jest uwielbiany przez Świętego Maggi, impetraci, którzy zawsze trzymają Go w naszych sercach poprzez doskonałą miłość, aby spoczywał w naszej duszy, kiedy spoczywał w łonie. Amen.

IV° GAUDIOSO TAJEMNICA
Przedstawienie Jezusa w świątyni.

Nasz Ojciec itd.

  1. Twój najsłodszy Syn, Maryjo, został przywieziony do ciebie w świątyni, gdzie czciłeś Najwyższego. O pokorne posłuszeństwo!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Ofiarowałeś go swemu Wiecznemu Ojcu i byłeś przepełniony ogromną radością. O ofiarę drogiemu Bogu!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Przyjęcie go Symeonem w ramionach uciął mu serce w klatce piersiowej. O Jezusie prawdziwa radość dusz!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Znał go dla prawdziwego Syna Bożego i powiedział wam, że dla niego twoje serce zostanie przebite wielkim bólem. O Maryjo zawsze w bólu!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Ofiarowałeś mu, jako biedaka, dwa żółwie, i przebywałeś w świątyni w najbardziej zrezygnowanym miejscu. O wielkie ubóstwo!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Ze strachu Heroda, twój Małżonek został ostrzeżony przez Anioła, że Thecus ucieknie do Egiptu. O boskie rady!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Podczas nocnej podróży ze swoim Synem cierpicie z powodu głodu, pragnienia i słabości z dużą ilością spokoju. O godną podziwu cierpliwość!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. W Egipcie, z tymi barbarzyńcami, żyliście z Jezusem bardzo świętym, bardzo biednym i bardzo pokornym życiem. O godna podziwu świętość!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Powrót z Synem do Nazaretu mieszkałeś seco, ciesząc się jego słodkie towarzystwo. O niebiańskie życie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Poszedłeś z nim do świątyni, a tam modliłeś się do swego Ojca Niebieskiego o ludzkie odkupienie. Albo bardzo skuteczne modlitwy!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Chwała Ojcu itd.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najgroźniejszą Dziewico, Matkę Bożą i naszą, za waszą żarliwą miłość, z którą pocieszasz Symeona, dając mu w ramionach twego Najświętszego Syna, impetraci, który trzymamy z ramionami naszych serc, aby cieszyć się nim, a następnie zawsze z nami w świątyni Raju. Amen.

V° GAUDIOSO TAJEMNICA
Znalezienie Jezusa wśród Lekarzy.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój najczystszy Syn, Maryja, zaginął dla ciebie i przez trzy dni zawsze szukałeś go ze łzami w oczach wśród swoich krewnych i przyjaciół. O pogrążona w żałobie Matko!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Znalazłeś go trzeciego dnia w Świątyni, który poczuł i przesłuchiwał Lekarzy. O Najbardziej pocieszająca matka!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Objąłeś ją łzami radości i wrócił do Nazaretu. Albo jak bardzo się cieszy, kto znajduje Gestì!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. To było zawsze dla Ciebie i Twojego najbardziej posłusznego Małżonka. uzasadnił was o rzeczach niebieskich i objawił wam boskie tajemnice. O swoją godność!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Objawił wam wielki ból, jaki odczuwał, od kiedy został poczęty i jak bardzo musiał cierpieć na śmierć. O rzutki serca!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Miał Jana ochrzczonego; zstąpił na niego Duch Święty, a Ojciec ogłosił go Synem. O pokorny Zbawiciel!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Pościł czterdzieści dni na pustyni, modlił się za grzeszników i trzykrotnie kusił demona. O Jezu, twierdza!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Dwunastu Apostołów zostało wybranych, którzy podążając za Nim pozostawili wszystko dla jego dobra. O wiernych kochanków!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Magdalena umyła nogi łzami, a On wybaczył jej wszystkie swoje grzechy. O Boże miłosierdzie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Cierpiał dla nas wiele trudów, pościł, patrzył w modlitwie, głosił i cierpiał pułapki Żydów. O ukochany Odkupiciel!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Chwała Ojcu itd.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najgroźniejszą Dziewico, Matko Boża i nasza, za wielką pociechę twojego serca w odnalezieniu zaginionego Syna, zawiadamiamy, że nigdy nie tracimy Go z grzechem, ale zawsze trzymamy Go blisko w naszych sercach poprzez Jego łaskę. Amen.

DRUGA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA

Będziemy modlić się w tej drugiej części o drugi cel godziny Watch:

PrzywrócenieOrdo Christianus, jedynego porządku zdolnego do zagwarantowania prawdziwego dobra duchowego i materialnego człowieka, ponieważ jest on zgodny z prawami woli Stwórcy.

I°BOLESNA TAJEMNICA
Modlitwa Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Getsemane.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój Najświętszy Syn, Maryja, został przyjęty w Jerozolimie z wielkim honorem przez Żydów, rozprowadzając na niego gałązki oliwne. O bardzo szlachetne oklaski!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Odprawił Wieczerzę ze swoimi Uczniami i klęczał, umył nogi, całując ich łzami. O godna podziwu pokora!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Poświęcił chleb i wino w swoim prawdziwym Ciele i Krwi i odebrał Apostołów o sobie. O ekscesy Boga w miłości!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Przewidział im swoją zdradę i ostrzegł go, aby pozostał niezmienny w wierze. O najbardziej gorliwy Mistrz!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Po kolacji wygłosił piękne kazanie, a następnie udał się do Ogrodu Getsemane, gdzie często orava. O wielkie pragnienie, aby cierpieć!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Trzykrotnie modlił się do Ojca: “Jeśli to możliwe, przekaż mi ten Kielich, ale czyń swoją wolę”. O godna podziwu rezygnacja!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. W agonii śmierci pocił się krwią i został pocieszony przez Anioła. O ogromne morze penisów!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Namawiał śpiących Uczniów, aby czuwali i orate; i mówiąc Żydom, że jestem, upuścił ich na ziemię. O Ogromny Majestat!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Został zabrany przez tych erlies, i okrutnie związany z lin i łańcuchów w ramionach i szyi. O więzi tkane przez miłość!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Został wciągnięty do miasta i zabrany na place w domu Anny jako złoczyńca. O suma ignominy!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najgroźniejszą Dziewico, Matko Boża i nasza, dla Agonii twego Syna, miłości a travagli i cierpliwości w ich wytrwaniu; i ratuj nas w skrajnej agonii naszej śmierci. Amen.

DRUGA° BOLESNA TAJEMNICA
Wici jezusa Chrystusa.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój bardzo słodki Syn, Maryja, zbadany przez Annę, otrzymał w swej obecności drwiny i okrutny policzek. O najwyższa hańba!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Piotr, który temu zaprzeczył, z kochającymi oczami i gorzko płakał na swój grzech. O boski wygląd, serca chwasty!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Przywieziony do Caifasso, był przez niego ceniony godny śmierci, wyśmiewany i dotkliwie pobity. O wielki Bóg oczerniany!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Sklejone ręce związane został doprowadzony do Piłata, gdzie oskarżony przez Żydów, był przez sędziego znany niewinny. O źle traktowane niewinności!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Przeszedł do Heroda i ten, który został przesłuchany, milczał z nieskończoną mądrością. O tajemnicza cisza!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. To było z Heroda z jego dworu wyśmiewany, a w białej szacie jako szaleniec odesłany do Piłata. O nieskończona Mądrość dla mnie wyśmiewany!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Przez długość szaty upadł kilka razy na ziemię, i widziany przez Piłata, myślał, aby go uwolnić. O Bardzo wysoki dla mnie upokorzony!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Został ogołocony w obecności wszystkich ludzi, a przez ręce i szyję ściśle przywiązane do kolumny. O więzy miłości!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Został pobity z swoops i żelazne haki, aż odkrył wybrzeża i zmęczony katów, ond’ On zredukowane się blisko do śmierci. Ach piękne Nazarene dla mnie wykrwawił!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Pogrubił od stóp do głów żywą zarazę i okapował tyle krwi, płynąc na ziemię. O święta kąpiel dusz!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najgroźniejszą Dziewico, Matko Boża i nasza, dla Twego Syna, impetraci, niech nasze serca zostaną zranione tak wieloma ranami przez Jego Boską Miłość, ile ran on cierpi, aby nas zbawić. Amen.

III BOLESNA TAJEMNICA
Ukoronowanie cierni.

Nasz Ojciec itd.

  1. Twój pokorny Syn, Maryjo, luźny z kolumny, został stworzony, aby usiąść, i z wielką hańbą był otoczony przez Żydów. O bałagan do zamieszkania Baranek wśród wilków!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Ubrali go w szmatę purpurową i uklęknęli przed Nim, wyśmiewali go jako szalonego. O najwyższy Majestat oczerniony!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Umieścili na głowie koronę bardzo twardych cierni, które przeniknęły do mózgu. O nieznośny skurcz!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Dali mu lekki drążek berła w rękach. O bardzo potężny Drwiny King!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Kilka razy przebili jego nękającą głowę, odnawiając jego przebicia. O bardzo cierpki ból!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Piłat uspokoić ludzi pokazał mu tak źle traktowane, mówiąc: Ecce homo. Wyceluj i kochaj ją, moja dusza!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Żydzi, którzy nie byli zadowoleni z tak wielu jego smutków krzyczał głośno, że został ukrzyżowany. O suma niewdzięczności!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Wciągnęli go do sądu, przedstawiając go z dwoma złodziejami przed Piłatem. O Najświętsze, dla mnie wśród uneampii!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Znowu wołali do Sędziego: “Jego krew będzie ponad nami, a nad naszymi dziećmi” O nieznanej niewinności!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. To było od Piłata przeciwko wszelkiej sprawiedliwości skazanej na śmierć krzyża. Albo niesprawiedliwy osąd!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Chwała zawsze być – Imię Jezusa i Maryi..

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna Dziewico, Matka Boża i nasza, bo Najświętsza Głowa Twojego Syna przebija, impetraci dla nas, którzy z wdzięczną korespondencją zachowują swoje ciernie zawsze stałe w naszych umysłach i sercach. Amen.

CZWARTABOLESNA TAJEMNICA
Droga Jezusa Chrystusa z krzyżem na Kalwarię.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój niewinny Syn, Maryjo, niósł krzyż na kwadraty na obolałych ramionach. O poważny ciężar moich grzechów!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Nie jest już w stanie stanąć, upadł kilka razy z twarzą na ziemię pod tym bardzo ciężkim drewnem. O nieskończona twierdza dla mnie niedołężna!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Odszedł ze słabości, o ile ożył na Kalwarii, został stworzony, aby nosić krzyż przez Cyrenę. Jezus chce towarzyszy w swoich smutkach!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Przybył z wielkim wysiłkiem i pracą z dwoma złodziejami na górze. O niesławna firma!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Jego szata została usunięta, która, aby być przymocowana do ran, ponownie otworzyła jego rany. O bardzo cierpki ból!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Podnosząc szatę nad przebitą głową, został odnowiony acerbic przebija. O nadmierne męki!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Pozostań swoim Synem ignudo w obecności niezliczonych ludzi, którzy się tam zgadzają. O lagri- mevole show!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Widząc go w stanie współczucia, poczułeś skrajny smutek z powodu zaczerwienienia, którego się obawiał. O Chora Matka!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Wielka duszność serca zmusiła oczy do rozproszenia gorzkich łez w obfitości. O przebite serce!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Był bezlitośnie kłamiący, tak nękany, nad tym twardym drewnem, które miało zostać ukrzyżowane. O bardzo bolesne łóżko!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najgroźniejszą Dziewico, Matko Boża i nasza, za tę bolesną podróż waszego bolesnego Syna pod Krzyżem, impetraci, który z Krzyżem pokuty i świętej nienawiści do nas samych, podążamy za Nim żywymi, a następnie cieszymy się z wami na zawsze owocami Jego krwi. Amen.

PIĄTA BOLESNA TAJEMNICA
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Chrystusa.

Nasz Ojciec itd.

  1. Twój najdroższy Syn, Maryjo, został ukrzyżowany gwoździami i podnosząc krzyż, tym bardziej rany były rozdarte. Albo nadmierny ból!

    Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Odłożysz go z powrotem tak pochylony, smucił się w skrajności, a On zostawił cię dla współczucia dla syna Jana. O zmień na Ciebie bolesne!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Wyśmiewany na krzyżu przez tych, którzy są niegodziwi, modlił się do Ojca o krucyfikatorów, O ogromne morze pobożności!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Obiecał złodziejowi niebo i wybaczył mu wszystkie swoje grzechy. O nieskończone miłosierdzie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Wykrzyknął do Ojca, ukazując cierpkość jego smutków: Mój Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? O bardzo wysoka otchłań bólu!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Po próbie picia, otrzymał żółć i ocet, i powiedział: Consumatum est, głośno płakał, że drżał we wszechświecie. O wyrzuty grzesznikowi!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Polecony Ojcu i pochylony głową, w twojej obecności, posłał do niego ducha, a jego serce włócznią wychodzi krew i woda. O ostatni nadmiar miłości!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Obalony przez krzyż, otrzymałeś go na łonie, a w tysiącu westchnień pocałowałeś jego rany czułymi łzami. O wielki łup serca!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Anid z aromatami i udział w prześcieradle, został przywieziony z wieloma łzami i wielkim bólem do grobu. Albo bardzo bolesne pogrzeby!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Towarzyszyłeś i czciłeś ją już pochowaną lub pogrążoną w żałobie królową i powróciłeś do Jerozolimy. O Matko męczennika!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech chwała będzie Ojcu itd.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna i cierpiąca Dziewica, Matko Boża i nasza, za najbardziej bolesne męczeństwo waszego serca pod Krzyżem Twojego Krucyfiku, Twoje Dobro, impetraci, niech nasze męki zostaną ukrzyżowane w nas, abyś w ten sposób czyniła swoje smutki i smutki Twojego Syna na ziemi, zasługujemy na chwalenie się twoją chwałą w Niebie. Amen.

CZĘŚĆ TRZECIA RÓŻAŃCA

Będziemy się modlić w tej trzeciej części o trzeci cel godziny Watch:

Nawrócenie grzeszników:modlitwa, która rozciąga się na całą ludzkość. Od tych, którzy z uzyskanym sumieniem pracują mniej lub bardziej świadomie na rzecz zła, dla nas wszystkich, niedoskonałych istot i potrzebujących Boskich Łask, aby działać na rzecz jakiegokolwiek dobra.

CHWALEBNA TAJEMNICA
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój chwalebny Syn, Maryjo, zstąpił do piekła, związał Lucyfera i odebrał potępiony. O chwalebny triumfator!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2.Odwiedził Ojców Świętych w Limbo, którzy czcili go jako swojego Boga i Wyzwoliciela. O radość z tych dusz!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Ukazał się wam, zanim wszyscy zmartwychwstali w szeregach Aniołów i Świętych, napełniając was radością. O bardzo pocieszająca Matko!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Ukazał się Magdalenie, Marii, Świętemu Piotrowi i uczniom, którzy udali się do Emaus. O bardzo zadowolony z tych serc!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Ukazał się jedenastu Apostołom w Wieczerniku i Jakubowi Młodszemu. O najbardziej pocieszeni uczniowie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Ukazał się Józefowi z Arymaty i Tomasza, do których dotknął ran, oraz Uczniom na Taborze. O pocieszyciel każdej duszy!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Zjadł ze swoimi uczniami w dniu, w którym wstąpił do Nieba i ukazał im się na górze Gaj oliwny. Umiłowany Mistrz!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Udzielił im błogosławieństwa i nakazał im opublikować Swoje Imię dla całego świata. O najwyższej posługi!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Przyjął cię bardzo czule, jako Swoją Umiłę Matkę, i dał ci ostatnie pożegnanie. O czułe uczucia!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Ze łzami radości czciliście go, modląc się do niego, abyś wkrótce wzniósł się do Nieba, aby go zobaczyć. O bardzo żarliwe pragnienie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Chwała zawsze będzie imieniem Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna Dziewico, Matko Boża i nie- stra, za waszą niewymownie radość z zobaczenia waszego Syna zmartwychwstałego, przećwiczyć prawdziwe życie łaski na ziemi, aby żyć z Tobą i Twoim Chwalebnym Synem zawsze w Niebie. Amen.

DRUGA CHWALEBNA TAJEMNICA
Wniebowstąpienie Pańskie.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój najbardziej żałosny Syn, Maryjo, wstąpił do chwalebnego Nieba, zwodzony przez Aniołów i Ojców Świętych. O szlachetny triumf!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Cały Niebiański Dwór wyszedł z szacunkiem dla niego z wielką radością i bardzo słodkimi melodiami. Albo majestatyczne wejście!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Chóry Aniołów 1 towarzyszyły wielkiej uroczystości przed Tronem Trójcy Przenajświętszej. O najświętsza ludzkość wysublimowana!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Został stworzony, aby usiąść na majestatycznym Tronie z nieskończoną chwałą i zwieńczony panowaniem wszechświata. O Jezusie Najpotężniejszym Królem!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Króluje wszechmogący w Niebie i sprawia, że wszyscy aniołowie i święci są błogosławieni jego wzrokiem. O nieskończone piękno!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Życzą wszystkim Błogosławionym ponownego em jego najświętszego Oblicza, które oświeca wszystkich, zgodnie z ich zasługą. Albo po prostu odpowiedni nagradzanie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Jego nieskończona słodycz wypełnia wszystkich Niebiańskich Obywateli. Lub niewytłumaczalne przyjemności!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Twój Syn jest wieczną radością Błogosławionego i całym kultem, drżącym z szacunkiem i mówiąc: Sanctus, Sanctus, Sanctus. O czcigodny majestat!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Jego Miłość jest nieskończona, Jego Wysokość jest ogromna, a jego chwała jest niewytłumaczalna. O Naj pokorny Jezus wywyższony!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Jego Imię jest tak wielkie, że słysząc go łuk Niebo, Ziemia i piekło, lub bardzo potężne imię!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najgroźniejsza Dziewico, Matko Boża i nasza, dla chwały twego triumfalnego Syna Impetraci, który stojąc z nami z naszymi ciałami na ziemi, nieustannie żyje dla umysłu z Nim chwalebnym w Niebie. Amen.

3. CHWALEBNA TAJEMNICA
Zejście Ducha Świętego.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój najszlachetniejszy Syn, Maryjo, wstąpił do Nieba, podniósł ludzką naturę ponad wszystkie stworzenia. O wywyższony ludzkości!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Modlę się do Wiecznego Ojca, aby posłał ducha świętego na ziemię, obiecanego przez niego. Lub bardzo kochający prawnik.

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Pięćdziesiątnica zstąpiła przez Ducha Bożego nad Apostołami w formie języków ognia. O powódź żarliwej miłości!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Kiedy Apostołowie byli zapaleni przez Jego płomienie, wyszli głosząc z silną gorliwością boskie słowo dla całego świata. Albo godne podziwu skutki Ducha Świętego!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Pan czynił wiele cudów poprzez nich w dowód ich doktryny. O niewypowiedziane świadectwo!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Twój umiłowany Syn pozostawił cię na ziemi jako pocieszenie i nauczyciela Apostołów. O wielki skarb Kościoła!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Pragnąłem w Niebie, aby żarliwie cieszyć się jego nieskończonym pięknem. O Serafini zakochany!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Ostrzegł cię za Anioła, który chciał wspiąć się chwalebnie do Nieba. O bardzo szczęśliwa wiadomość!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Sprawił, że Apostołowie rozsiani po całym świecie gromadzą się w waszym pokoju, aby być świadkami waszego przemijania. O najświętsze towarzystwo!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Zgromadził o wiele więcej Aniołów, aby woo was w skrajności swojego życia. Lub bardzo szczęśliwy tranzyt!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna Dziewicza Matka Boża i nasza, dla tego słodkiego i żarliwego Ducha, posłanego na ziemię przez twojego Syna, wystraszyć iskrę tego niebiańskiego ognia, który, spożywając ziemskie uczucia naszych serc, oświetla Go boską miłością. Amen.

CZWARTA CHWALEBNA TAJEMNICA
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój najpotężniejszy Syn, Maryjo, chór zrodzony z chwały zstąpił do waszego pokoju wśród legionów Aniołów i Świętych i pozdrowił cię słodko. O piękna wizyta!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. Widząc Go, siłą Boskiej miłości, uczyniłeś w Jego rękach swoją czystą duszę. O bardzo szczęśliwa śmierć!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. Jezus połączył się ściśle w tym momencie, jako bardzo kochający Brideg bridegah, z twoją najświętszą duszą. O unii więcej niż słodkie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Zostałeś przyjęty z chwalebnym ciałem w Niebie z chwałą i niewypowiedzianą radością. O zaszczycona matka!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Nakazał wszystkim Aniołom, abyście czcili, że będą czcić was jako swoją Królową. O Najbardziej wdzięczny synu!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Chciał, abym wszedł do Nieba oklaskiwany przez anielskie melodie, abyś natychmiast cieszył się wieczną zadowoleni. O cześć z powodu!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Zostaliście czceni przez Aniołów i Patriarchów jako ich Pani, chwaliliście was jubileuszami! O bardzo oddany ossequies!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Twój Syn poprowadził was z wielką chwałą wraz z Dworem Niebieskim przed tronem Trójcy Świętej. Maryjo radości Raju!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. Czciliście trzech Boskich Ludzi, ofiarując im wszystkich siebie. Oh bardzo wdzięczny oferta!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Z Ojcem i Duchem Świętym, Twój Syn sprawił, że siedzisz po jego prawej stronie, jako jego najbardziej godne. Matka. O godne podziwu wyniesienie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski, ece.

Modlitwy

O najgroźniejszą Dziewico, Matko Boża i nasza, za twoje chwalebne Wniebowzięcie do Raju, z którym radowałeś się całym Imperium, impetraci, że żyjemy w ten sposób, że w naszej śmierci zostaliśmy uwolnieni od ataków diabła, a nasze dusze jubileuszowe mogły wznieść się do Nieba. Amen.

PIĄTA CHWALEBNA TAJEMNICA
Koronacja Wielkiej Matki Bożej.

Nasz Ojciec itd.

1. Twój piękny Syn, Maryjo, ukoronował cię nieśmiertelną chwałą, czyniąc cię Królową wszechświata. Kochamy Cię Nasza Królowa i Cesarzowa!

Zdrowaś Maryjo … Itp

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On czci cię jako swoją najbardziej godną Matkę, dając wam wszystkie łaski, o które go prosicie. Wzywamy Cię Nasz Adwokat!

Zdrowaś Maryjo … Itp

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To sprawia, że panujesz bardzo szczęśliwy seco, poddając wszystkie tworzenie do domeny. Chwalimy Cię, Matka Boża!

Zdrowaś Maryjo … Itp

4. Byłeś Skarbnikiem całego Królestwa Niebieskiego, aby w swoim pragnieniu wzbogaciło nas niebiańskie skarby. W was mamy nadzieję, nasze pocieszenie!

Zdrowaś Maryjo … Itp

5. Ciesz się na zawsze, Maryjo, jako Matka, Córka i Oblubienica Boga i Świątynia Trójcy Przenajświętszej. Gloryfikujemy Cię Nasza Królowo!

Zdrowaś Maryjo … Itp

6. Twój Syn nie chce ocalić żadnej duszy, chyba że jest twoim wielbicielem, więc wszyscy prosimy wasz patronat, aby być zbawionym. Wzdychamy do ciebie, Nasza nadzieja!

Zdrowaś Maryjo … Itp

7. Sprawia, że Apostołowie królują z męczennikami, którzy po mękach sprawiają, że wieczny Gaudii cieszy się. Lub bardzo szczęśliwy owoc krótkich travails!

Zdrowaś Maryjo … Itp

8. Niech spowiednicy i panny młode nadal cieszą się w Niebie z niezliczonymi innymi świętymi, którzy królują błogosławieni na zawsze. O bardzo szczęśliwi obywatele!

Zdrowaś Maryjo … Itp

9. W ekstremalnym dniu będzie ściśle osądzał wszystkich; oddzielisz dobrych złych, oddasz Niebo wybranym i odmrożysz piekło. O straszny dzień!

Zdrowaś Maryjo … Itp

10. Twój Syn, Maryjo, jest naszą wieczną radością, naszą spokojną słodyczą, naszym prawdziwym odpoczynkiem i niekończącym się błogosławionym życiem. O doskonała sytość naszych serc!

Zdrowaś Maryjo … Itp

Niech Gloria do Ojca, itp.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Maryjo, Matko Łaski itp.

Modlitwy

O najbardziej łagodna Dziewicza Matka Boża i nasza, dla chwalebnej korony, z którą rozbrajała Trójcę Najświętszą, czyniąc cię cesarzową wszechświata, impetraci, która naśladując jak najwięcej twoich świętych cnót na ziemi, zasługujemy na to, aby zostać ukoronowana wieczną chwałą w Niebie. Amen.

v. Módlcie się za nas, Królowo Różańca.

A. Acciò siam fakty godne obietnic Chrystusa.

Modlitwy

Wszechmogący Boże, prosimy cię, abyś zwrócił nasze łagodne spojrzenie na nas, recytując Najświętszy Różaniec Najświętszej Maryi Panny, Twojej Matki, on marszczył się za te same tajemnice, które przyznaliśmy na Ziemi, po naszym życiu możemy zasłużyć na otrzymanie jego owocu w Niebie. Dla Chrystusa, pana naszego. Niech tak będzie.

Z jego Divin Figliuolo.

Pobłogosław nas Dziewicą Maryją.

Następnie, czyniąc znak krzyża, powiemy:

W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego.

Zstądź na nas i zostań tam na zawsze. Niech tak będzie.