Artykuł 2 – Objawienia Anioła

Objawienia Matki Bożej w Fatimie zostały poprzedzone trzema objawieniami Anioła, przedstawionymi jako Anioł Pokoju i Portugalii (niektórzy z głównych koneserów Fatimy zakładają, że prawdopodobnie może to być nawet Archanioł św. Przygotowali trzech małych wizjonerów, aby powitali to, co Dziewica przyjdzie im powiedzieć, wkrótce tam. Ich duchowa i teologiczna treść jest niezwykle ważna, dlatego zasługują na pogłębienie się w sposób naturalny, zawsze zaczynając od pewnego źródła tych samych słów siostry Łucji (opisanych w jej wspomnieniach).

Pierwsze pojawienie się anioła miało miejsce wiosną lub latem 1916 roku w la duck wzgórza Cabeço w pobliżu Aljustrel, osady, w której mieszkali mali pasterze. Tak mówi st. Lucia: Gramy już od jakiegoś czasu, a tutaj silny wiatr trzęsie rośliny i sprawia, że patrzymy w górę, aby zobaczyć, co się dzieje, ponieważ dzień był spokojny. Zaczęliśmy więc widzieć w pewnej odległości, na roślinach, lekki wybielacz niż śnieg, z pojawieniem się przejrzystego młodego człowieka w wieku od 14 do 15 lat, wielkiego piękna (…) Kiedy przyszedł do nas, powiedział: “Nie bój się. Jestem Aniołem Pokoju. Módlcie się ze mną”. Klęcząc na ziemi, zakrzyił czołem na ziemię. Naśladowaliśmy go i powtórzyliśmy słowa, które usłyszeliśmy, mówiąc: “Mój Boże! Wierzę, kocham, mam nadzieję i kocham cię. Proszę was o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie czczą, nie mają nadziei i nie kochają Cię”. Powtórzył to trzy razy, wstał i powiedział: “Módlcie się w ten sposób. Serca Jezusa i Maryi są uważne na głos twoich błagań”. I zniknął.

Drugi występ miał miejsce latem 1916 roku na studni domu rodziców Łucji, w którym bawiły się dzieci. Anioł powiedział: “Co ty robisz? Módlcie się! Módlcie się dużo! Najświętsze Serca Jezusa i Maryi mają wzory Miłosierdzia nad tobą. Nieustannie ofiarujesz najwspanialsze modlitwy i ofiary”. Lucia zapytała: “Jak powinniśmy się poświęcić?” Odpowiedział: “Na wszelkie możliwe sposoby ofiaruj Bogu ofiarę w akcie zadośćuczynienia za grzechy, którymi się obraził, i błagania o nawrócenie grzeszników. To przynosi pokój w waszej ojczyźnie. Jestem jego Aniołem Stróżem, Aniołem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znosijcie z poddaniem cierpienie, które Pan was posyła”. I zniknął.

Trzeci występ odbył się pod koniec lata lub wczesną jesienią 1916 roku ponownie w Cabeço. Podczas gdy dzieci, klęcząc twarzami na ziemi, powtórzyły modlitwę Anioła, ujrzały nieznane światło, a Anioł pojawił się z Kielichem w lewej ręce i, zawieszony na nim, Gospodarzem, z którego spadł, kończąc się w Kielich, kilka kropli krwi. Oto znowu słowa św Łucji: Pozostawiając Kielich i Host zawieszone w powietrzu, on prosted się do ziemi w pobliżu nas i powtórzył modlitwę trzy razy: “Trójcy Przenajświętszej, Ojcze, Synu i Duchowi Świętemu, głęboko cię kocham i ofiarowuję cenne Ciało, Krew, Duszę i Boskość Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich Tabernakuałach świata, w zadośćuczynieniu za oburzenie, świętokradztwo i obojętność, z jaką jest obrażany. I o nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę was, abyście nawrócili biednych grzeszników. Potem wznosił się ponownie kielich i Gospodarz, i dał mi Hosta (Łucja, nda) i to, co zawierało Kielich, dało mu drinka Hiacynty i Franciszka, mówiąc: Weź i wypij Ciało i Krew Jezusa Chrystusa strasznie oburzony przez niewdzięcznych ludzi. Napraw ich zbrodnie i pociesz boga. Znowu prostore na ziemi, powtórzył z nami jeszcze trzy razy tę samą modlitwę “Trójcy Przenajświętszej, itp.”, i zniknął.

Istnieje wiele pomysłów na nasze życie wewnętrzne, które przychodzą do nas z tych trzech objawień Anioła. Na wszystko podkreślamy centralność, jaką Najświętsza Eucharystia ma w orędziu fatimskim. To, wniesione przez Anioła, jest preludium i przewiduje objawienia Matki Bożej.

Życie wszystkich świętych ukazuje nam, jak Msza święta jest zawsze kulminacją życia duchowego, punktem większej intymności relacji z Bogiem i szczytem życia zjednoczenia duszy i Boga; podejście duszy w Łasce Bożej do Komunii Świętej, w której wizja Boga jest ukryta tylko przez pokornego Gospodarza, jest naprawdę najwyższym mistycznym doświadczeniem, które może być zrealizowane w tym życiu, znacznie przewyższanym nawet od każdego objawienia, ekstazy lub cudu, z którego Pan może korzystać, według Własnego uznania, duszą. Święty Franciszek z Asyżu powiedział, że człowiek musi drżeć, świat musi drżeć, całe Niebo musi być poruszone, gdy Syn Boży pojawia się na ołtarzu, w rękach Kapłana. Święty Pius z Pietralciny przypomniał sobie, jak “świat może być bez słońca, ale nie bez Mszy Świętej“. A święty Curé z Ars stwierdził: ” Wszystkie dobreuczynki zebrane, nie utożsamiają się z ofiarą Mszy św., ponieważsą dziełem ludzi, podczas gdy Msza Święta jest dziełem Bożym ” i dodał: ” Przyczynąrelaksu Kapłana jest to, że nie zwraca się uwagi na Mszę św.!

Słowa Anioła przypominają nam nasze umysły i medytację, wiele innych tematów, które pogłębimy w kolejnych artykułach, ponieważ są one ściśle związane z przesłaniem objawień Matki Bożej. Wśród nich pamiętamy: trzy teologiczne cnoty wiary, nadziei i miłości(wierzę, mam nadzieję i kocham cię …), powaga grzechu i potrzeba zadośćuczynienia, znaczenie modlitwy i adoracji, wartość ofiary, przyjęcia i ofiarowania cierpienia w celu uzyskania nawrócenia grzeszników i ochrony Ojczyzny, poddanie się Bogu, prawdziwa Obecność Jezusa w Najświętszej Eucharystii, Boska sprawiedliwość itp.

Leave a Reply