Art.4 – Objawienia i Orędzie Fatimskie

Objawienie z 13 lipca 1917 – Pierwsze dwie tajemnice

Wraz z objawieniem z 13 lipca 1917 roku wchodzimy w serce tajemnicy i orędzia Fatimskiego. Również w Cova da Iria Matka Boża nadal wydaje się trzem małym pasterzom. “Czego ode mnie chcesz?“, zapytał Lucy; odpowiedział: “Chcę, abyście przybyli tu 13 dnia przyszłego miesiąca, abyście nadal odmawiali różaniec każdego dnia na cześć Matki BożejRóżańcowej, aby uzyskać pokój na świecie i koniec wojny, ponieważ tylko ona może udzielić pomocy“. Lucia poprosiła ją, aby ujawniła, kim jest i zrobiła cud, aby każdy mógł uwierzyć w objawienia. Dziewica wznowiła: “Przyjeżdżaj tu co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę, i zrobię cud, w który wszyscy będą chcieli wierzyć. Poświęć się grzesznikom i mów wiele razy,zwłaszcza gdy składasz ofiarę: o Jezu, to dla twojej miłości, dla nawrócenia grzeszników i zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi“. Słowa te zapoczątkował wizję tajemnic, które opowiadamy poniżej w tych samych słowach, z którymi św Łucja opisuje ją w swoich wspomnieniach.

Początek oferty. Matka Boża otworzyła ramiona, ale tym razem zwykłe odbicie zdawało się przenikać przez ziemię i widzieliśmy je jako morze ognia. Zanurzone w tym ogniu, demony i dusze, jak przezroczyste i czarne lub brązowe żary z ludzkim wyglądem, unosiły się w ogniu podniesionym przez płomienie, które wyszły z siebie wraz z chmurami dymu, aby spaść z całego, jak faville wchodzą w wielkie pożary, bez wagi i równowagi, między krzykami i jękami bólu i rozpaczy, które zaszczepiły przerażenie i sprawiły, że drżą ze strachu. Demony wyróżniały się ohydnymi i odstraszającymi formami przerażających i nieznanych zwierząt, ale przejrzystymi jak ogniste czarne węgle. Ta wizja trwała chwilę. Przerażeni i jakby prosili o pomoc, spojrzeliśmy na Naszą Bożą, która powiedziała do nas z dobrocią i smutkiem”: “Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobią to, co wam powiem, wiele dusz zostanie zbawionych, będą miały spokój. Wojna dobiega końca. Ale jeśli nie pozwolą Bogu się obrazić, pod pontyfikatem Piusa XI zacznie się kolejny gorszy. Kiedy widzisz noc oświetloną nieznanym światłem, wiedz, że jest to wielki sygnał, że Bóg daje ci swój zamiar karzą świat za zbrodnie, poprzez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przyjdę prosić Rosję o poświęcenie mojego Niepokalanego Serca i Komunię regenerującą we wczesne soboty. Jeśli wysłuchają moich żądań, Rosja się nawróci i będzie pokój. W przeciwnym razie będzie szerzył swoje błędy,wywołując wojnę i prześladowania Kościoła. Dobro będzie męczennikiem, Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia, kilka narodów zostanie zniszczonych. W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a światu zostanie przyznany okres pokoju. W Portugalii dogmat wiary będzie zawsze zachowany; Nie mów nikomu o tym. Franciszek, tak, można powiedzieć. Kiedy odmawiasz różaniec, powiadasz po każdej tajemnicy: O Mój Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego, przynieś do Nieba wszystkie dusze, zwłaszcza tych, którzy tego najbardziej potrzebują“. Koniec cytatu z pamiętników siostry Łucji.

Do tego stopnia,że “w Portugalii dogmatwiary zawsze będzie zachowany; itd.” jest trzecią częścią tajemnicy, której św. W rzeczywistości, St Lucia opowiada, że w dniu 17 grudnia 1927 roku, zbliżając się do Tabernakulum Kaplicy Dorothees of Tuy, aby zapytać Pana, w jaki sposób mógł zaspokoić nakaz spowiednika, aby umieścić na piśmie łaski, które otrzymał od Boga, jeśli wśród nich były tajemnice, że Dziewica zwierzyła się jej, wyraźnie usłyszała następujące słowa Jezusa: “Moja córko, zapisz to, o co cię proszą; a także zapisz wszystko, co Najświętsza Dziewica objawiła ci w objawieniu, w którym mówiła o tym nabożeństwie (do Niepokalanego Serca Maryi, nda). Jeśli chodzi o resztę tajemnicy, zachowaj spokój“.

Trzecią tajemnicą Fatimy zajmiemy się w następnym artykule. Teraz kontynuujemy krótkie duchowe pogłębienie i refleksję nad dwoma pierwszymi częściami wizji. Skupimy się tylko na kilku punktach, na głównych.

  • Kwestia piekła. Współczesne kaznodzieja ma tendencję do unikania tego argumentu, a ogólnie temat Novissimi (śmierć, sąd, piekło i Raj), nie wspominając już o pewnej teologii, która zaprzecza istnieniu piekła (nie wynika z tego, co Chrystus przyjdzie, aby nas zbawić …) lub że uważają ją za pustą (Matka Boża, z drugiej strony, wyraźnie mówi, że jest wiele dusz, które tam chodzą) jako sąd potępienia, który jest wieczny, nie byłby zgodny z “miłosiernym i dobrym” Bogiem (przymiotniki używane w sensie absolutnie fałszywym i niekatolickim), że dziś jest tak modne, aby być głoszonym. Hiacynta donosi, że Dziewica objawi, że grzechy, za które największa liczba dusz idzie do piekła, są grzechami ciała. S. Lucia obala również “fałszywy mit”, że nie należy mówić dzieciom o piekle, aby ich nie przestraszyć, co Bóg nie wahał się zrobić z trójką z nich.
  • Potrzeba naprawy i konwersji. Boże przebaczenie nie jest wolne. Jest cena, którą trzeba zapłacić inaczej, nawet tutaj, nie rozumiecie powodu ofiary Chrystusa, jego męki i śmierci na krzyżu. Jego Święta Rany, Jego Najcenniejsza Krew, Jego smutki to cena, jaką już za nas zapłacił. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy o nic proszone. Jesteśmy proszeni o przyjęcie tego daru poprzez posłuszeństwo przykazaniom Boga, ofiarowanie naszych cierpień poprzez kojarzenie ich z tymi Chrystusa, i jesteśmy proszeni o szczerą pokutę i rozpoczęcie poważnej drogi nawrócenia. Najwspanialszym aktem miłości, jaki możemy czynić wobec innych, jest ofiaranie modlitw i poświęceń także tym, którzy nie modlą się i nie ofiarują ofiar, nawrócenia grzeszników i dla zbawienia dusz, które jest o wiele ważniejsze niż ciało. Lucia przypomina również, że Matka Boża zaleciła składanie poświęceń za nawrócenie biednych grzeszników, dlatego całkowicie fałszywe jest to, że Bóg nie lubi naszych ofiar ofiarnych dla swego i swego braci.
  • Kary Boże. Zawsze według zwykłej fałszywej koncepcji miłosierdzia nie jest poczęta, a w rzeczywistości dzisiaj prawie nie jest już głoszony, że Bóg może karać i karcić (jednak Pismo Święte jest pełne przykładów, które udowadniają inaczej). Wizja Fatimy wyraźnie pokazuje zagrożenie, że gdyby ludzie nie przestali obrażać Boga, a Rosja nie poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi, doszłoby do wojny “jeszcze gorszej niż ta, która trwa” (i tak było z II wojną światową) i że zamiar Boga, aby ukarać świat, byłby przepowiedziany sygnałem światła, który rozświetliłby niebo z dnia na dzień. I ten sygnał wydarzył się, jak donoszą ówczesne gazety, w nocy z 25 na 26 stycznia 1938 r. (od 20:45 do 1.15), kiedy światło, które astronomowie określiliby wówczas jako zorzę polarną (co jest absolutnie nietypowe dla naszych szerokości geograficznych i interpretacji, którą Lucia wyraźnie deklaruje, że nie dzieli), oświetliło niebo Europy aż do Rzymu. W następnym roku wybuchła II wojna światowa… “Rozwiązania”, środki, aby uniknąć kar Bożych i uzyskać nawrócenie własnego i grzeszników są: modlitwa, ofiary, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, życie łaski, sakramenty (w szczególności spowiedź i Komunia regenerująca).
  • Rosja będzie szerzyć swoje błędy. Mowa jest wyraźnie o komunizmie, najkrwawszej ideologii w historii ze stu milionami zgonów na całym świecie, wciąż dobrze zakorzenionej zarówno w polityce (w niektórych stanach, pomyśl o ogromnych Chinach), jak i w materialistycznej i relatywistycznej myśli oraz w zwyczajach i stylu życia (prawie wszędzie). Marksizm jako zaprzeczenie Bogu jest niezgodny z chrześcijaństwem.

Chociaż treść tego objawienia może wydawać się nieco niepokojąca, w rzeczywistości wizja kończy się przesłaniem nadziei: “W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”

Leave a Reply