Art.5 – Objawienia i orędzie Fatimskie – Objawienie z 13 lipca 1917

“Tajemnica” trzeciej tajemnicy – część pierwsza (oficjalna wersja opublikowana w 2000 r.)

W poprzednim artykule rozpoczęliśmy pogłębienie trzeciego objawienia Matki Bożej w Fatimie, które z pewnością zasługuje na dłuższą refleksję, ponieważ jest to ten, w którym Dziewica objawiła małym pasterzom trzy tajemnice (które w rzeczywistości są jednym wielkim proroczym przesłaniem, które można podzielić na trzy części). Po radzeniu sobie z dwoma pierwszymi teraz zaczynamy zajmować się trzecią tajemnicą, wokół której wciąż, mimo że oficjalnie ujawniono w 2000 roku, aleę tajemnicy.

Na razie wracamy do historycznej historii tego niezwykłego dnia. Był 13 lipca 1917 roku i, podobnie jak przy poprzednich okazjach, Łucja, Francesco i Hiacynta, zgodnie z prośbą Matki Bożej i pomimo zewnętrznych nacisków, które zaczęły być ciężkie, udał się do Cova d’Iria. Tekst trzeciej tajemnicy pasuje (a przynajmniej powinien być wstawiony, jest to właśnie jeden z punktów, wokół których rachunki nie idą idealnie w odniesieniu do wersji, która została oficjalnie opublikowana przez Watykan) w tekście zgłoszonym w Wspomnienia siostry Łucji zaraz po zdaniu: “W Portugalii dogmat wiary będzie zawsze zachowany; itp … Nie mów nikomu o tym.“. Oczywiście te słowa zostały pominięte przez widzącego w przygotowaniu jej pamiętników, jak została poproszona przez Panią Bożą.

W 1944 r., przy okazji poważnej choroby i zawsze w posłuszeństwie biskupowi Leiria, s. Lucia (który był jeszcze w Domu Dorothees w Tuy, Hiszpania), napisał tekst trzeciej tajemnicy w liście zamkniętym w zapieczętowanej kopercie (następnie przechowywane w kurii bezpieczne) nakazując na piśmie, że po jego śmierci, koperta powinna być dostarczona do Karty. Manuel patriarcha Lizbony i które mogłyby zostać otwarte dopiero po 1960 roku przez biskupa Leiria lub patriarchy Lizbony. W 1957 r. Święte Biuro (obecna Kongregacja Nauki Wiary) poprosiło biskupa Leirii o przesłanie koperty do Rzymu, która została następnie zarejestrowana w jego Tajnym Archiwum.

Oficjalnie nie wydaje się, że Pius XII, który zmarł w 1958 roku, nigdy nie miał prawa, jako papież, czytać jego treści, chociaż odwrócił się plotka, że zamiast tego przeczytał list i że w ten sposób będzie płakać i zemdleć. Jan XXIII odmówił opublikowania go w 1960 roku i to samo zrobił później, po nim, Pawła VI. To Jan Paweł II, ściśle związany z historią Fatimy postanowił w końcu opublikować treść trzeciej tajemnicy. Ogłoszenie dało mu, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Card. Sodano, prawo w Fatimie, w dniu 13 maja 2000 r. z okazji beatyfikacji Franciszka i Hiacynty, i został ogłoszony w dniu 26 czerwca 2000 r. z dokumentem “Orędzie Fatimy” podczas spotkania pod przewodnictwem Card. Ratzinger.

Oto słowa siostry Łucji zgodnie z tym, co zostało oficjalnie zgłoszone przez Watykan: “Po dwóch częściach tajemnicy, którą już odsłoniłem, zobaczyliśmy po lewej stronie Matki Bożej, trochę wyżej, anioła z mieczem ognia w lewej ręce; iskrząc to emituje płomienie, które wydawały się podpalić świat; ale umarli na styku blasku, który Nasz Pan emanował z Jego prawej ręki do niego. Anioł, wskazując na ziemię prawą ręką, silnym głosem powiedział:“Pokuta, Pokuta, Pokuta!” I widzieliśmy, w ogromnym świetle, które jest Bogiem (coś podobnego do tego, jak widzisz ludzi w lustrze, kiedy przechodzą przed tobą) Biskup ubrany na biało (mieliśmy przeczucie, że był Ojcem Świętym) i wielu innych biskupów, kapłanów, mężczyzn i zakonnic, którzy wspinają się na stromą górę, na szczycie której znajdował się duży krzyż szorstkich pni, jakby był korek z korą; Ojciec Święty przed przybyciem tam, przeszedł przez wielkie miasto w ruinie i pół drżące i z chwiejnym krokiem, dotkniętych bólem i bólem, modlił się za dusze zwłok, które napotkał na swojej drodze; przybywając na szczyt góry, pokłonił się na kolanach u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy strzelali do niego i strzelali do niego, i w ten sam sposób biskupi, kapłani, mężczyźni i kobiety oraz różne osoby świeckie, mężczyźni i kobiety, różnych klas i stanowisk, którzy zginęli po sobie. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy z kryształową puszką w ręku, w której zebrali krew męczenników, a wraz z nią nawadniali dusze, które zbliżyły się do Boga“.

W oficjalnej interpretacji tej wizji watykanu jest to związane z zamachem na Jana Pawła II w 1981 roku. Oczywiście, nie ma wątpliwości, że uzasadnione jest myślenie o tym związku, wystarczy pomyśleć o dacie tego wydarzenia, 13 maja, kolejnych słów samego polskiego papieża, który powiedział, że przy tej okazji była to “matczyna ręka, która kierowała trajektorią kuli”tak bardzo, że było to naprawdę nietypowe i takie, aby pozwolić mu pozostać przy życiu, ale także ku zdumieniu, sprawdzając, że korona pierwotnej figury Matki Bożej Fatimskiej, w której postanowiono wykadrować tę samą kulę, przedstawiała niedoskonałość, pęknięcie, w którym kula została idealnie włożona.

Jednakże, ponieważ będziemy mieli możliwość pogłębienia w następnym artykule, można myśleć i wierzyć, że to nie wszystko. A jeśli papież Benedykt XVI również podczas wizyty w Fatimie w 2010 r. potwierdził, że prorocze przesłanie Fatimy nie może być uznane za zakończone,to nie tylko można tak myśleć, ale prawie sumiennie również z punktu widzenia rozumu. Jest wiele wskazówek: przede wszystkim w wizji mówimy o zabitym papieżu, co się nie wydarzyło; po drugie, tekst trzeciej opublikowanej tajemnicy nie pasuje, leksykically i logicznie, do reszty tekstu dwóch tajemnic, ponieważ zostały one zgłoszone przez siostrę Łucję w jej Pamiętniki (nie ma terminów conscierous w porównaniu do wyrażenia, które pozostały nierozwiązane “w Portugalii zawsze zachowa dogmat wiary itp.“); Jest jeszcze kilka autorytatywnych świadectw ludzi, którzy z pewnością przeczytali trzecią tajemnicę, kiedy była jeszcze ukryta i którzy przed publikacją powiązali jej treść z niebezpieczeństwem wielkiego odstępstwa w Kościele; wreszcie, jak możemy nie podkreślić fakt, że dla pozostałych dwóch części tajemnicy, oprócz wizji było również wyjaśnienie, że Matka Boża sama dostarczyła do wizjonerów, podczas gdy w tej trzeciej części nie ma śladu wyjaśnienia Dziewicy!

Krótko mówiąc, jak zobaczymy bardziej szczegółowo w następnym artykule, istnieje kilka elementów, które zdecydowanie prowadzą do tezy, że trzecia tajemnica nie została w pełni ujawniona. I to, wraz z nieserwem Rosji w dokładnych słowach, o które prosiła Dziewica, oraz nieupublikowanie tej samej trzeciej tajemnicy w 1960 roku, jak zawsze Matka Boża nakazała to czynić przez Siostrę Łucji, stanowią poważne zobowiązania, które z pewnością nie mogą zadowolić Nieba i które nie mogą nie mieć konsekwencji, które są prawdopodobnie na naszych oczach właśnie w tych czasach, których doświadczamy.

Poznać Fatimę, jej przesłanie i dać jej właściwą interpretację nie tylko teologiczną i duchową, ale także historyczną w świetle tego, co wydarzyło się na świecie w XX wieku (nie wspominając już o tym, co dzieje się we wczesnych latach XXI wieku!) z jej ideologiami materialistycznymi i z dwiema wojnami światowymi, a w Kościele szczególnie od 1960 roku wydaje nam się mieć ogromne znaczenie dla naszej wiary. Dlaczego papieże Jan XXIII i Paweł VI wolę nie ujawniać trzeciej tajemnicy w tym czasie, po 1960 roku (właśnie w okresie poprzedzającym Sobór Watykański II, po którym nastąpiłby bardzo poważny kryzys wiary i wszystkich obszarów Kościoła), mimo że został poproszony bezpośrednio przez Panią Bożą? Przesłanie Fatimy jest ewidentnie szokujące jako całość, nie tylko dla świata, ale także dla samego Kościoła: zaproszenie do pokuty, prześladowania chrześcijan, apostazja szalejąca w europie, która była kolebką chrześcijaństwa i cywilizacji chrześcijańskiej, a także w samym Kościele z powodu rozprzestrzeniania się modernizmu itp. Ale także jeśli chodzi o życie wewnętrzne każdego z nas, istnieje wiele kluczy do czytania i pomysłów na medytację oraz zaproszenie do autentycznego przeglądu życia, które można wyciągnąć z tego przesłania Matki Bożej.

Leave a Reply