Redakcja Wielkanoc 2021 – Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: dziś jak wtedy

Newsletter nr 16 – Niedziela 4 marca 2021Santa Wielkanoc


“Nad tym grobem czuwają dwie pasje, nienawiść i strach. Skończyło się na ogromnym głazie i wyposażeniu w synagogę. Żołnierze regularnie przeplatają się ze strażnikiem, aby zapobiec tajnym wizytom. I uważa się, że te środki ostrożności będą warte zmarnowania na zawsze w grobie tego, który powiedział o swoim ciele: “Zniszcz tę świątynię, za trzy dni dam ci ją piękną i odbudowaną.
Och, jak ludzie stają się śmieszne, gdy chcą wziąć go przeciwko bożym projektom i starają się obalić jego obietnice! Rankiem trzeciego dnia ziemia drży, anioł zstępuje z nieba, usuwa kamień grobu, a ciało Zbawiciela, ożywione boską cnotą, zostaje uwolnione chwalebnie i triumfalnie z ramion śmierci”.
Jezus w różańcu – Ks.

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,
Chwała Jezusowi Chrystusowi, Zdrowaś Maryjo,
To, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu na Golgocie, nie przestaje być istotne, ale zadomowiło się w człowieczeństwie. Można powiedzieć, że to wydarzenie ograniczone w czasoprzestrzeni, dał swój ślad do kolejnych wydarzeń na świecie i dziś jesteśmy w ich epilogu, w ostatecznym showdown. Bohaterowie zawsze to samo. Z jednej strony, ten pharisaic ducha ożywiony przez tę samą satanistyczną nienawiść, że z premedytacją i chciał deicide za wszelką cenę. Z drugiej strony Chrystus i Jego Oblubienica, Święty Kościół dziedzic nowego przymierza.

Tak jak Chrystus miał wspaniały moment, w którym głosił Królestwo Boże, działając nawrócenia i cuda, co doprowadziło go do uznania go za Zbawiciela w Niedzielę Palmową, tak Kościół Święty miał wspaniałe lata, które doprowadziły go do zbudowania cywilizacji. Jak pisał Leon XIII w Immortal Dei, “Był czas, kiedy filozofia Ewangelii rządziła społeczeństwem: wtedy moc mądrości chrześcijańskiej i boskiego ducha przeniknęła do praw, instytucji, zwyczajów narodów, w każdym porządku i sektorze państwa, kiedy religia założona przez Jezusa Chrystusa, na stałe umiejscowiona na poziomie godności, który był jej kompetencją, gdziekolwiek prosperowała, na rzecz książąt i pod uzasadnioną ochroną sędziów; kiedy kapłaństwo i imperium postępały w harmonii i łączyły je pomyślną więź przyjaznych i wymiennych posług. Społeczeństwo wzięło z tego porządku niewyobrażalne owoce, których pamięć trwa i będzie trwać, dane niezliczonym zabytkom historycznym, których żadna zła sztuka wrogów nie może zaprzeczyć ani zasłaniać. Fakt, że chrześcijańska Europa oswoiła ludy barbarzyńców i wyciągnęła je z okrucieństwa do mesmanude, od przesądów do prawdy; który z powodzeniem odparł inwazje Maomettanów; że posiadała prymat cywilizacji; który zawsze był w stanie ofiarować się innym narodom jako przewodnik i nauczyciel dla każdego szanownego przedsiębiorstwa; że dał narodom prawdziwe i liczne przykłady wolności; który stworzył z wielką mądrością liczne instytucje, aby ulżyć ludzkim nieszczęściu; za to wszystko niewątpliwie zawdzięczam wiele wdzięczności religii, która miała życzenia w tak wielu przedsiębiorstwach i która pomogła jej je przeprowadzić.”

Ale tutaj duch pharisaic, który zawsze działa w cieniu, hordy jego działek i karmi bunt poprzez wykorzystanie ludzkiej nędzy i wad. Oto rewolucje, które, zamaskowane w iluzoryczne ideały, nieuchronnie przynoszą owoce: nieporządek, śmierć, zniszczenie i ubóstwo. Jest to zorganizowane w sposób diabolicznie umiejętne. To, z tysiącami macki, wkrada się do każdej owczarni społeczeństwa i do samego Kościoła, zmieniając sumienia z jednym i jedynym celem: unicestwieniem chrześcijaństwa, a więc Boga, a co za tym idzie człowieka. Ludzie, którzy do czasu, aż ją dopingowali, są przeciwko Kościołowi Najświętszej Matki; jest oczerniany i obwiniany za wszelkie domniemane niesprawiedliwości. “Crucifiggete it!” un bezbożny krzyk podekscytowany i uzyskane ludzi. Nic nie może pozostać, o Chrystusie i Jego Kościele, nawet odległym wspomnieniu. Wszystko musi zostać wymazane.

Dziś jesteśmy w końcowej fazie tego procesu. Możemy w pełni potwierdzić, że jesteśmy w czasach Męki Kościoła Chrystusowego (i całej ludzkości). Została uznana za martwą, wyśmiewaną i prześladowaną. Jego twarz jest zniekształcona i pozbawiona jego autorytetu i środków do jej wykonywania. To musi być ukrzyżowany.

Pieczęć jest umieszczana na Zakazanej Prawdzie. Podobnie jak wtedy, nienawiść i strach są dwie pasje, które utrzymują tę pieczęć. Radykalna nienawiść do tych, którzy prowadzą ludzkość do rzezi i strach, z jakim ten stan rzeczy jest utrzymywany, i przez to wyraźnie odnosimy się do bieżących wydarzeń. Nie wiemy, jak daleko posunie się wydarzenia, w jakim stopniu Bóg pozwoli promotorom tego piekielnego planu. Prawie na pewno cierpienia wielkiego oczyszczenia czekają nas aż do śmierci Croce’a, że zobaczymy, jak się objawia. Chrystus najwyraźniej całkowicie porzuca ludzkość dla siebie, dla swoich hybris i wynik będzie, nawet bardziej niż w poprzednich fazach rewolucji, śmierci i zniszczenia, ponieważ teraz nic więcej nie wydaje się ograniczać działania tych sił.

Ale porażka jest już usankcjonowana. Trzy dni (słynne trzy dni ciemności?) wystarczą, aby całkowicie rozerwać i udaremnić świeckich wysiłków: Och, jak ludzie stają się śmieszne, gdy chcą wziąć go przeciwko bożym projektom i starają się obalić jego obietnice!
Oto chwała zmartwychwstania, kupiona za cenę najstraszliwszego cierpienia. Tak musiało być. To Zbawiciel mówi tym, którzy, podobnie jak uczniowie Emaus, są zgorszenie jego męką: Nonne oportuit pati Christum, et ita latrare in gloriata suam?

“Teraz droga, którą muszą pokonać żołnierze, nie może różnić się od tej, którą obrał kapitan. Zaciągnięty pod sztandarem Chrystusa, nie miejmy nadziei, że dojdą do niezniszczalnej chwały i wiecznego szczęścia, które Bóg nam obiecałna ulicy (ungainly zbyt zajęty) radości i przyjemności. Jezus przez to nie przeszedł. I surowa ścieżka bólu, zasiana ponownie przez jego krwawe ślady, co prowadzi do chwały wieczności. Jest to krzyż, który przyniósł, krzyż, na którym umarł, który otwiera bramy niebios, nieubłaganie zamknięty na miękkość świata. Cierpienie, aby żyć wiecznie, taki jest mundur chrześcijanina.
Ale tajemnica Zmartwychwstania jest żywym obrazem przemian duchowych, które muszą mieć miejsce w każdym z nas. Grzech jest śmiercią: grzech jest grobowcem, w którym nasza dusza w niewoli śpi z najbardziej śmiertelnym snem. Wróg zdrowia wymaga każdej sztuki, aby nigdy się nie obudzić. Nie może jednak zapobiec dotarciu głosu Boga do naszego grobu: “Wskrzesz nas, ona woła do nas, wskrzeszasz nas, ty, który śpisz, zabierz was z martwych, a Chrystus was oświeci” (Surge, qui dormi», et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus (Eph. V. 14).
Przy pierwszym wywołaniu tego głosu natychmiast wychodzimy z grzechu. Może również milczeć na zawsze. A potem dłuższa śmierć może wywołać nieodwracalną korupcję w nas.
Ale jak się wydostać? Jak złamać bandaże, które nas pochłaniają? Jak możemy podnieść kamień, który nas zakrywa, to jest zapalone nawyki, haniebne tchórzostwo naszej woli osłabionej przez konsensus, jaki daje poczucie winy? — Odwaga, czy chrześcijańska. Symbol zawiera obietnicę. To dla nas Jezus Chrystus zmartwychwstał. Resurrexit propter iustificationem nostram (Rz. IV. 25.). Boska cnota Jego uwielbionego człowieczeństwa pewnego dnia zbierze nasze rozrzucone prochy i ożywi nasze ciało, rozpuszczone od śmierci, z wieczną niezniszczalnością: ale teraz boska cnota chce działać na naszą duszę i sprawić, że przejdzie od grzechu do sprawiedliwości, i da mu siłę, by kroczyła wielkimi krokami w świętej nowinie życia.

O dobry Jezu, powierzam się tylko tobie, mój piękny Mistrzu. Zmiłuj się nad mną: Jestem martwy, a przynajmniej czuję się umierać każdego dnia: ponieważ nie jest żyć moim ciągłym marnoczącym w letniej. Na mocy Twego świętego zmartwychwstania wypuszczę mnie z grobu moich niedoskonałości. Odnowić moją duszę: aby przenikniętą przez wasze światło, uwolnioną od przewagi ciała, zwinną dla dobra i całkowicie zrozumianą w dziele jego doskonałości, nie mogła żyć więcej niż dla was, ponieważ nie żyjecie więcej niż dla Boga”.[1] Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, to jest życzenie, którego pragniemy dla tej Świętej Paschy: aby wasze życie było od dziś i zawsze w łasce Bożej, wzmocnionej sakramentami, utkanej modlitwą i ofiarą, karmioneją tą autentyczną wiarą, która porusza góry; niech ufniecie i przyjmujecie stałe schronienie w Boskich Sercach Jezusa i Maryi, aby uwolnić się od niewolnictwa ciała i wszelkiego innego pożądania. Aby móc powiedzieć z Apostołem: żywe ego, dżem nie ego. Vivit prawda we mnie Christus!

Dziękuję za wasze świadectwo, niech Bóg wam za to zasługa.
Wielkanoc dla was wszystkich i waszych rodzin.

Oremus ad invicem w Jesu et Mariae

Lo personel di Exsurge Christianitas


[1] Jezus w różańcu – Ks. Tip.Pontificia i Arciv. Dell’Immacolata Concezione-Modena, s.96-99

Leave a Reply