Co to jest wieczny różaniec (Czas oglądania)

Definicji

Różaniec Wieczysty jest stowarzyszeniem ludzi, dla których Różaniec Święty jest odmawiany co godzinę, bez przerwy od pierwszego do ostatniego dnia roku, aby Uczynić Maryję wiecznym kultem i otrzymać od Niej wieczne ratunki.

Stowarzyszenie to tworzy Gwardię Honorową Królowej Aniołów. Jej członkowie wybierają godzinę, podczas której wyrecytują cały różaniec, aby wywalczyć w nich prawdziwi Rycerze Maryi.

Celu

Różaniec wieczysty ma na celu prosić Boga o Maryję o dobro wszystkich wiernych w ogóle. W szczególności, historycznie miał trzy końce: po pierwsze, nawrócenie grzeszników, po drugie, dobra śmierć bolesnego i trzeciego, wyzwolenie dusz czyśćca.
Uznając jednak niezwykłą powagę tych czasów, uznaliśmy za konieczne zaktualizowanie celów naszej recytacji do następujących:

  1. Triumf Niepokalanego Serca Maryi i wyzwolenie ludzkości z piekielnych sił i sekt, które z nim współpracują i są jego narzędziem.
  2. Nawrócenie grzeszników i zbawienie dusz do większej chwały Boga, podbijając jak najwięcej dusz do Niepokalanego Serca, aby dzięki Jego Niepokalanemu Sercu byli bardziej doskonale zjednoczeni z Najświętszym Sercem Jezusa i Wolą Bożą.
  3. PrzywrócenieOrdo Christianus, jedynego porządku zdolnego do zagwarantowania prawdziwego dobra duchowego i materialnego człowieka, ponieważ jest on zgodny z prawami woli Stwórcy. Przywrócenie zakonu chrześcijańskiego polega na demontażu sił rewolucyjnych, przywróceniu prymatu Prawdy jako podstawowej zasady myślenia i działania, przeciwko odstępstwu, modernizmowi teologicznemu i relatywizmowi moralnemu, które szerzy się wewnątrz i na zewnątrz Kościoła, tworzeniu katolickiej tkanki społecznej i systemowi rządów, który stawia prawa Boże na pierwszym miejscu, jako fundament prawdziwego dobra wspólnego.

Źródła

Inicjatywa jest inspirowana starożytnym Bractwem urodzonym około 1630 roku przez księdza Tommaso Ricciego i ponownie założonym w Sanktuarium Matki Bożej Pompeje przez błogosławionego Bartolo Longo około 1885 roku. Ideą, pochodzącą z odkrycia starej księgi Błogosławionego Neapolitańczyków, jest ożywienie tego Bractwa, a jeśli to możliwe, również z formalnego punktu widzenia, przywracając w ten sposób związek z pewnością znaczący z punktu widzenia dziedzictwa duchowego.

Instytucja (zaczerpnięte z księgi błogosławionego Bartolo Longo)

Pierwszy pomysł tej pracy został zainspirowany przez dominikańskiego duchownego (P.Tommaso Ricci) około 1630 roku. Ta pobożna myśl została pobłogosławiona przez Niebo. W styczniu 1635 r. o. M. Petronio Martini z Bolonii Dominikanów, pragnący nieustannego pochwalenia Najświętszej Maryi Panny, opublikował w kościele św. Zutylizowany ludziom co godzinę w roku, aby wszyscy w godzinie, która do niego przyszła, recytowali SS. Rosario. Tak mówi o. Giovanni Demora z Pred. w jego Klejnot różańcowy, wydrukowany w Śmietana w 1647; i tak jest Postquam Bubble pius IX. Przyjęło ją wielu papieży, a wzięło w nim udział ponad 60 tysięcy osób ze Świętego Miasta. Aleksander VII, Innocenty XI, Klemens VII i Pius VI faworyzowali go i wzbogacili odpustami. Liczba współpracowników stała się ogromna. Tylko Włochy znalazły się wśród miliona współpracowników: na czele było wielu biskupów i ponad tysiąc wspólnot religijnych.

Renowacja (zaczerpnięta z księgi błogosławionego Bartolo Longo)

“Tymczasem to oddanie nie istniało wśród nas: Włochy nie liczyły się z nadwyżką. Biskupi Francji i PP. Dominikanie w swoich klasztorach wyruszyli w swoich umysłach, aby odnowić ją w bardziej regularny i pełniejszy sposób, aby wokół Matki Bożej jako Gwardii Honorowej, która bierze w obronie jej kultu i który jest bścistym swoich wrogów, ta myśl miała swoją egzekucję, i od początku była zwieńczona wielkim sukcesem. Ale potem wydalony frytki z ich klasztorów, to święte nabożeństwo pozostało zgaszone w kilku miejscach, lub idzie tam tylko do niektórych świeckich i niektórych dobrych kapłanów i religijnych zelotów. Musimy jednak zwrócić zasłużoną pochwałę dla RRs. PP. Dominikanie z Lyonu we Francji, którzy zawsze żyli przy życiu z książeczek i medali i publikacji menstal, a w szczególności z okresowym La Couronne de Marie. Ale dziś, cztery razy w ciągu dwóch lat Wikariusz Jezusa Chrystusa, Wysoki Papież Leon XIII, wezwał cały świat katolicki do zapału pierwszego pożreenia różańca, w ten sposób, który został objawiony św Dominika. (z dwoma encyklikami z września 1883 r. Naczelny Apostoł Officio i z dnia 30 sierpnia 1884 r. Rok Przełożony oraz z dwoma Brevi : Sulutaris ille z dnia 23 grudnia 1883 r. i ostatnim z dnia 20 sierpnia 1885 r.); w rodzącym się Sanktuarium w Pompejach powstało po raz pierwszy stowarzyszenie Różańca Wieczystego, w którym każdy współpracownik doskonale odmawia różaniec, jak nauczał go SS. Dziewica, czyli 15 umieszczone z medytacją 15 Tajemnic”.

Bieżące wydarzenia (zaczerpnięte z księgi błogosławionego Bartolo Longo)

Pierwsza prerogatywa dzieła, która dotyczy dnia dzisiejszego, czyli obecnych potrzeb tamtego czasu: to właśnie dla tej jakości zakorzenia się w społeczeństwie, w którym żyje i w którym czyni dobro. Teraz prawa są uznawane w Perpetuo Różańcowym za całkowicie aktualne dzieło:

1″ Ponieważ jest to ciągła modlitwa w świecie, która już się nie modli, gdzie Pismo Święte daje nam pewność, że przyjdziemy do Boga i dajemy modlitwy, gdy są one ciągłe.

2. miejsce Ponieważ jest źródłem łask, aby zregenerować nasze kankreatywne społeczeństwo, bo to była uroczysta obietnica, że Matka Boża złożyła do świętego Dominika, że z różańcem 15 miejsc będzie gasić całą herezję, wykorzenione piekło, usunięte grzech do społeczeństwa, przywrócić pokój rodzinom, przywrócone cnoty lub narodów.

3. miejsce Ponieważ ona sprawia, że Maryja znane i uwielbiony w tych dniach, kiedy, rosnące impleousness z malejącej wiary i szacunku do władz Kościoła, pobłażliwy Królowa Wszechświata wzniesiony w Dolinie Pompejów jej tron miłosierdzia, z którego kładzie nieskończone dzięki jej dzieci, które wzywają ją z pieśni najbardziej rozkoszy do jej serca, z koroną 15 stanowisk.

4. Ponieważ on daje nam jako gwardii honorowej, aby bronić jej przed oburzeniem swoich wrogów, dziś zwłaszcza, że świętokradztwo i usta oczerniały Niepokalaną Matkę Bożą.

5. Ponieważ broni wojowniczego Kościoła od innych czasów, będąc Różańcem Wieżą Dawida, mostem zbawienia społeczeństwa i Kościoła, plagą diabła.

6. Ponieważ pociesza cierpiący Kościół, dając różaniec kapłanom i biskupom niezbędną siłę do walki z błędem i do utrzymania wiary mocno wśród rodzin chrześcijańskich, uwalniając z więzienia czyśćca tak wielu dusz narzeczonych Jezusa Chrystusa.

7. Ponieważ ożywia i prosperuje Bractwo Różańcowe, otrzymując za to stowarzyszenie wielkie podziękowania dla Królowej Zwycięstw i w ten sposób każdy czuje się przeniesiony do przynależności do Bractwa, które jest tak drogie Najświętszej Maryi Pannie”.

Odpust (zaczerpnięty z księgi błogosławionego Bartolo Longo)

Oprócz odpustów związanych z odmawianiem różańca, zarówno bracia pei, jak i wierni, którzy nie są częścią Bractwa Różańcowego, są specjalne, wszystkie Plenarne. Posiedzenie plenarne w stowarzyszeniu na godzinę w Różańcu Mensuale (Grzegorz XVI 23 stycznia 1844). Kolejny odpust zbiuszczony w dniu wyznaczonym na godzinę Różańca Utrwalonego, zawsze po spowiedzi i Komunii św..

I wreszcie Wysoki Papież f. M. Pius IX z jego Brief z 13 kwietnia 1867, który rozpoczyna się, Postquam, Deo manente przyznane odpust plenarny raz w miesiącu (aby móc zastosować do dusz czyśćca). Wszyscy wierni, którzy w wyznaczonej im godzinie pożerają cały różaniec, pod warunkiem, że tego dnia otrzymają Komunię świętą. Z instynktem Breve przyznane eitindio odpust plenarny prefekta Dywizji i Sekcji w dniu ich wejścia do eksploatacji (na warunkach, jak wyżej); i kolejne 300 dni, aby zarabiać pieniądze za każdym razem, gdy inni przypisują się do stowarzyszenia.

Inne korzyści (zaczerpnięte z księgi błogosławionego Bartolo Longo)

“I ciągła szczególna ochrona Maryi. 2. Zjednoczenie modlitw i intencji tysięcy towarzyszy na każdym etapie życia; ponieważ mamy szczególną część do niezliczonych różańców, które mówi się o każdej porze dnia i nocy. Jeśli jesteśmy w stanie grzechu, tysiąc głosów wzywa do naszego nawrócenia przez cały czas. Kiedy zadzwoni dla nas najwyższa godzina, pomoże nam niezliczona ilość modlitw. Jeśli zejdziemy do czyśćca; wielu potężnych wyborów będzie nieustannie domagać się naszego wyzwolenia.