Jak odmawiać Różaniec Święty

Przedmowa:

Ten schemat recytacji Różańca Świętego odnosi się do tradycyjnej jednej z trzech głównych tajemnic: radosnej, bolesnej i chwalebnej. Jak już wskazano przez błogosławionego Alano della Rupe, liczba 15 Pater Noster i 150 Hail Marie zawarte w Psalter Jezusa i Maryi,nie jest przypadkowe, ale undersoes precyzyjnego porządku wewnętrznego. W rzeczywistości, mówi Błogosławiony: “Liczba ta nie jest spowodowana przesądami, ale emuluje PsalterKościoła [1],który ma taką samą liczbę Psalmów”. Wśród 8 powodów podanych w celu wyjaśnienia, dlaczego ta liczba jest podana są dwa:

“II. PROROCZY POWÓD: od Chrystusa (Jezusa) i Maryi Najświętszej zostały prorokowane w Psalter Dawida z tak wielu cnót i doskonałe Wysokości (zawsze wywyższony przez Ojców Świętych), ilu Zdrowaś Maryjo do cześć (w różańcu).

Iii. MISTYCZNY POWÓD: numer 150 zachowuje tajemnicę, która jest wielokrotnie spotykana, zarówno w miarach Arki, Tabernakulum Mojżesza i Świątyni Salomona, jak i w pomiarach nowej fasady Świątyni, którą Ezechiel miał w Boskiej Wizji. Cóż, starożytna liczba (150) zapowiadała przyszłą rzeczywistość i konieczne było, aby liczba święta i biblijna (przepowiedziana) słusznie była świętą i biblijną rzeczywistością. Tak więc (różaniec), Psalter Jezusa i Maryi, zawiera, teraz objawiony, numer (150), zapowiedziany (w Psalterze) Dawida”. [2]

W praktyce Różańca Wieczystego EXURGE CHRISTIANITAS wskazane jest przyjęcie tego systemu, nie zgadzając się z tym obowiązkiem.


[1] Błogosławiony Wielki Alano z Klifu – Najświętszy Różaniec: Psalter Jezusa i Maryi – Księga I, Rozdział 5, I

[2] Tamże. – Księga I, rozdział 5, II-III

Wewnętrzna usposobienie w odmawianiu Różańca Świętego

Z księgi błogosławionego Bartolo Longo: Medytacja tajemnicy można zrobić na dwa sposoby. Niektórzy, i są one najbardziej, należy rozważyć trochę Tajemnicy, która biegnie, dając spojrzenie i miłości, lub bolesne myśli, do Maryi, do Męki, do Ran Jezusa Chrystusa itp., a następnie przechodzą do Pater Noster i w profferirlo czekają, aby te petycje z uwzględnieniem i miłości, i tak ponownie, mówiąc Zdrowaś Maryjo.

Inni przestają kontemplować Tajemnicę przed lub po dekadzie i przemawiać do Boga sercem, zajmując intelekt, aby myśleć i zastanawiać się, i zapalając woli świętych czynów, uczuć i rezolucji.

Ogólnie rzecz biorąc, zawsze trzeba pamiętać o tym, co się mówi, co oznacza rozmawiać z Bogiem i z MaryJą SS.

Język: włoski vs łaciński

Język, w którym recytować Pater, Ave, Gloria, Salve Regina i Litanie, może być włoski i łaciński przy wyborze modlitewnego. Dla tych, którzy regularnie uczestniczą w łańcuchu modlitewnym, zachęca się do używania łaciny przynajmniej od czasu do czasu.

Różaniec świętyrozpoczyna się

W spotkaniach Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Witam, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Hevae. Do Ciebie suspiramus gementes et fientes in hac lacrymarum valle. Eja ergo, adwokat nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedìctum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

 1. Wierzę w Boga Wszechmogącego Ojca, Stwórcę nieba i ziemi.
 2. A w Jezusie Chrystusie Jego Synu, jedynym naszym Panem.
 3. Który został poczęty ducha świętego, urodził się Dziewicy Maryi.
 4. Cierpiał pod rządami Poncjusza Piłata, został ukrzyżowany, martwy i pochowany.
 5. Zstąpił do piekła, a trzeciego dnia został zabity.
 6. Idźcie do nieba, gdzie siedzi po prawej stronie Boga, Ojca Wszechmogącego.
 7. Stamtąd musi przyjść i osądzać żywych i umarłych.
 8. Wierzę w Ducha Świętego.
 9. Kościół Katolicki Najświętszej Maryi Panny; komunii świętych.
 10. Odpuszczenie grzechów.
 11. Zmartwychwstanie Ciała.
 12. Życie wieczne. Niech tak będzie.

Okręg wyborczy Oremus

Supplicationem servorum tuorum Deus miserator exaudi, ut qui in societate sacratissimi Rosarii Dei Genitricis et Virginis congregamur, ejus intercessionibus a te de instantibus periculis eruamur. Dla eumdem Cristum Dominum nostrum. Amen.

Modlitwa przed odmawianiem różańca.

Najświętsza Niepokalana Dziewica, Matka Słowa Wcielonego, Nasza Królowa Różańca, Skarbnik wszystkich łask i Schronienie nas nieszczęśliwych grzeszników; używamy waszej matczynej miłości z żywą wiarą, prosimy was o łaskę, abyście zawsze czynili zwierzywę Bożą i was. Oddajmy nasze serca w Wasze najświętsze ręce i prosimy was w tej godzinie poświęcić wam zdrowie duszy i ciała, nawrócenie grzeszników, pomoc w bolesnych, wyborczych świętych duszach czyśćca, za które zamierzamy zarobić i zastosować wszystkie Odpust święty i Plenarny przyznany przez Najwyższych Papieży. I z pewnością mamy nadzieję, że wy, nasza najbardziej kochająca Matka, udzielicie nam wstawiania się za nami; Zrobię to z głęboką wiarą, że poświęcimy wam tę godzinę jako Królowej Nieba i chwalę was i błogosławimy was sto pięćdziesiąt razy tym Świętym Różańcem. zamierza połączyć te uwielbienia i błogosławieństwa naszych ze wszystkimi, których święci dają wam w niebie, a wasze dusze głosują na ziemi.

Nasi Aniołowie Stróże, święty Dominik, nasz Ojciec, i Święta Katarzyna, Matka nasza, a wy wszyscy Aniołowie i Święci z Raju, przywracają nam rany Jezusa Chrystusa i koronują Maryję cenną koroną.

v. Przyjdź, Boże, na moją ratunek. A. Panie, pospiesz się i pomóż mi.

V. zarówno Ojcu, Synowi, jak i Duchowi Świętemu.

A. Jak to było na początku teraz i zawsze i na przestrzeni wieków, wieków. Niech tak będzie.

Zawsze chwalone jest imię Jezusa i Maryi.

Antiphon – Maryjo, Matko Łaski i Matki Miłosierdzia, Bronisz nas przed piekielnym wrogiem, a w godzinie naszej śmierci witamy naszą duszę.

Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protégé et mortis hora suscipe.