Jak recytować czas warty

CZAS OCHRONY
do
KRÓLOWA ZWYCIĘSTW
Czyli
GODZINA RÓŻAŃCA WIECZYSTEGO

Jak odmawiać Różaniec Święty

  1. Przesłanka

Ten schemat recytacji Różańca Świętego odnosi się do tradycyjnej jednej z trzech głównych tajemnic: radosnej, bolesnej i chwalebnej. Jak już wskazano przez błogosławionego Alano della Rupe, liczba 15 Pater Noster i 150 Hail Marie zawarte w Psalter Jezusa i Maryi,nie jest przypadkowe, ale undersoes precyzyjnego porządku wewnętrznego. W rzeczywistości, mówi Błogosławiony: “Liczba ta nie jest spowodowana przesądami, ale emuluje PsalterKościoła [1],który ma taką samą liczbę Psalmów”. Wśród 8 powodów podanych w celu wyjaśnienia, dlaczego ta liczba jest podana są dwa:

“II. PROROCZY POWÓD: od Chrystusa (Jezusa) i Maryi Najświętszej zostały prorokowane w Psalter Dawida z tak wielu cnót i doskonałe Wysokości (zawsze wywyższony przez Ojców Świętych), ilu Zdrowaś Maryjo do cześć (w różańcu).

Iii. MISTYCZNY POWÓD: numer 150 zachowuje tajemnicę, która jest wielokrotnie spotykana, zarówno w miarach Arki, Tabernakulum Mojżesza i Świątyni Salomona, jak i w pomiarach nowej fasady Świątyni, którą Ezechiel miał w Boskiej Wizji. Cóż, starożytna liczba (150) zapowiadała przyszłą rzeczywistość i konieczne było, aby liczba święta i biblijna (przepowiedziana) słusznie była świętą i biblijną rzeczywistością. Tak więc (różaniec), Psalter Jezusa i Maryi, zawiera, teraz objawiony, numer (150), zapowiedziany (w Psalterze) Dawida”. [2]

W praktyce Różańca Wieczystego EXURGE CHRISTIANITAS wskazane jest przyjęcie tego systemu, nie zgadzając się z tym obowiązkiem.

2. Dyspozycja wewnętrzna w odmawianiu Różańca Świętego

Z księgi błogosławionego Bartolo Longo: Medytacja nad tajemnicami może odbywać się na dwa sposoby. Niektórzy, a są najbardziej, uważają trochę Tajemnicę, która biegnie, dając spojrzenie i kochającą, lub bolesną, myśl Maryi, męce, ranom Jezusa Chrystusa itp., A następnie przechodzą do Pater Noster i wypowiadając ją, czekają, aby złożyć te prośby z rozwagą i miłością, i tak znowu odmawiając Zdrowaś Maryjo. Inni zatrzymują się, aby kontemplować Tajemnicę przed lub po dekadzie i rozmawiają z Bogiem sercem, zajmując intelekt do myślenia i refleksji oraz rozpalając wolę świętych czynów, uczuć i postanowień. Ogólnie rzecz biorąc, musimy zawsze zwracać uwagę na to, co mówimy, zamierzając rozmawiać z Bogiem i z Maryją Most SS.

3. Język: angielski vs łacina

Język, w którym recytować Pater, Ave, Gloria, Salve Regina i Litanie, może być włoski i łaciński przy wyborze modlitewnego. Dla tych, którzy regularnie uczestniczą w łańcuchu modlitewnym, zachęca się do używania łaciny przynajmniej od czasu do czasu.

Intencje Różańca Świętego

Różaniec wieczysty będzie odmawiany zgodnie z następującymi trzema intencjami, które mają być wyrażone w jednej z trzech koron (np.: pierwsza intencja jest wyrażona na początku pierwszej korony Radosnej, druga intencja na początku drugiej korony, trzecia intencja na początku trzeciej korony)

  1. Triumf Niepokalanego Serca Maryi i wyzwolenie ludzkości z piekielnych sił i sekt, które z nim współpracują i są jego narzędziem. Módlmy się o ich nawrócenie i o to, aby ich diaboliczne plany odeszły na marne!
  2. Ofiarowujemy nasze modlitwy o nawrócenie grzeszników, zbawienie dusz umierających i czyśćcowych. Wszystko to dla większej chwały Bożej, aby pozyskać jak najwięcej dusz dla Niepokalanej, aby przez Jej Niepokalane Serce były doskonalej zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusa i z Wolę Bożą.
  3. Módlmy się o przywrócenie Ordo Christianus,jedynego porządku, który może zagwarantować prawdziwe duchowe i materialne dobro człowieka, ponieważ jest zgodny z prawami wyrażającymi wolę Stwórcy. Módlmy się, aby siły rewolucyjne zostały zdemontowane, aby przywrócono prymat Prawdy, aby ustała apostazja, teologiczny modernizm i relatywizm moralny wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. Aby możliwe było nowe ukształtowanie katolickiej tkanki społecznej i systemu rządów, który stawia prawa Boże na pierwszym miejscu jako fundament prawdziwego dobra wspólnego.

Modlitwa Exsurge Christianitas

— > przejdź do strony

lub pobierz modlitwę w formacie pdf:

Instrukcja recytacji Godziny Strażnika

Przykłady działania godziny strażnika (Youtube)


[1] Błogosławiony Wielki Alano z Klifu – Najświętszy Różaniec: Psalter Jezusa i Maryi – Księga I, Rozdział 5, I

[2] Tamże. – Księga I, rozdział 5, II-III