Pierwsza droga odmawiania Różańca Świętego

PIERWSZA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA

PIĘĆ RADOSNYCH TAJEMNIC

W tej pierwszej części będziemy się modlić o pierwszy cel godziny Watch:

Triumf Niepokalanego Serca Maryi i wyzwolenie ludzkości z piekielnych wcielonych sił murarskich finansowych na świecie i ich powiązanych demonicznych hord.

Gaudious Tajemnicy — Ogłoszenie.

W pierwszej Tajemnicy Radosnej kontemplujemy, jak Święta Dziewica została ogłoszona przez Anioła Gabriela, który miał zajść w ciążę i urodzić naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Anioł Pański głosi Maryi, że Bóg wybrał ją na Matkę Swego Syna. Najświętsza Dziewica przyjmuje ten sierpniowy urząd, poddając się woli Bożej. Subtelnie Wieczne Słowo staje się człowiekiem w dziewiczym łonie Jej dzięki twu Ducha Świętego.

O Sympatyczny Syn Wszechposeł, który przyszedł nago na tym świecie, aby zniszczyć grzech, zmiłuj się nad tymi, którzy żyją w tym skażeniu i chacking w cieniu śmierci. A wy, święta Matko Boża, która jest schronieniem grzeszników, otrzymujecie ich miłosierdzie, którego potrzebują.

Schronienia grzeszników, módlcie się za nami.

Pater, dziesięć Hails, Gloria[1].
Po dziesięciu powiesz: Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad grzesznikami. Niepokalane serce Maryi, módl się za grzeszników. Dla twojego świętego opuszczenia, O dobry Jezu, nie zostawiajcie nas już, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci [2] .

Gaudious Mystery – Nawiedzenia.

W drugiej Gaudious Mystery rozważamy, jak Najświętsza Dziewica, po zrozumieniu, że św Elżbieta była w ciąży, natychmiast w lewo i udał się do niej odwiedzić, i pozostał z nim przez trzy miesiące.

Najświętsza Dziewica, po poczęciu Syna Bożego, udaje się odwiedzić Jej kuzynkę Elżbietę, która nosi w swoim łonie przyszłego Kaznodzieję pokuty. Sam Jezus inspiruje pragnienie Maryi na tę podróż. Chce uwolnić Jana od grzechu pierworodnego i dać mu obfitą łaskę; co naprawdę robi, kiedy Święta Dziewica wita swojego Kuzyna.

O Zbawiciel świata, który okazuje godną podziwu troskę, aby uwolnić się od ohydnego jarzma szatana, tego, który musi was głosić, spieszy się, aby nawrócić grzeszników do waszej łaski. A Ty Matko boża moja, proście o nie tę łaskę, Schronienia grzeszników, módlcie się za nami. (Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

III Tajemnica Gaudioso — Narodziny Jezusa.

W trzeciej Radosnej Tajemnicy kontemplujemy, jako że nadszedł czas, aby urodzić, urodziła Dziewicę Maryję w mieście, Betlejem, naszego Boskiego Odkupiciela w środku nocy, między dwoma zwierzętami w Łóżeczku.

Odkupiciel urodził się w stajni w Betlejem. On jest położył się na słomie w żłobie, stonowane, najbardziej skrajne ubóstwo. Cierpi. On budzi się, aby uspokoić gniew swego Ojca, i zaspokoić grzeszników.

– O Boże miłości, twoje łzy spowodowały mi ból, zamieszanie i smutek. Dajcie prawdziwego ducha pokuty nieszczęsnym prevaricatorom waszego prawa. A ty, niewinna Królowo, otrzymujesz od nich przebaczenie ich zbrodni i łaskę, aby nigdy się nie cofnęli.

Schronienia grzeszników, módlcie się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

IV Tajemnica Gaudioso — Przedstawienie Jezusa w świątyni.

W czwartej Radosnej Tajemnicy kontempluje się, tak jak w dniu jej oczyszczenia, Dziewica SS. przedstawiła Jezusa Chrystusa, naszego Pana, w Świątyni w ramionach św.

Maryja przedstawia swojego Syna Bogu w Świątyni, a raczej jej Syn przedstawia się za To swojemu Ojcu jako ofierze, która pewnego dnia zostanie ofiarą na Kalwarii za grzechy całego świata.

O Nieskazitelny Baranek, który ofiarował ci grzeszne grzechy z tak wielką miłością, zmiłuj się nad ich stanem i uwolnij ich od niewolnictwa diabła za zasługi twojej ofiary. A Ty, Królowo czystości, która pokornie przedstawiacie się Świątyni, aby być posłusznym prawu, ponieważ nie jesteście zobowiązani, szerzycie tę czystość nad moją duszą i moim ciałem i otrzymujecie ją od wszystkich grzeszników.

Schronienia grzeszników, módlcie się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

V Tajemnica Gaudioso Miejsce spotkania Jezusa w Świątyni.

W piątej Tajemnicy Gaudioso kontempluje siebie, jako Mary SS. stracił syna i szukał go przez trzy dni, pod koniec trzeciego dnia znalazł go w świątyni pośród Lekarzy, które zakwestionował, będąc w wieku dwunastu lat.

W wieku dwunastu lat Zbawiciel zatrzymuje się w Świątyni w dniu powagi, aby wyjaśnić pismo święte doktorom prawa. Jego święta matka cierpiała wraz ze swoim skarconym Małżonkiem Świętego Józefa, szuka go przez trzy dni i znajduje go w końcu zajęte w tym officio.

O Pasterzu naszych dusz, szukajcie grzeszników, tych błędnych baranków, którzy was stracili, tracąc łaskę. A Ty, kochająca matko i orędowniczka grzeszników, zamęczyłacie te dusze w owczarni i przywróciła wam przyjaźń woj.

Schronienia grzeszników, módlcie się za nami. (Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

DRUGA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA

PIĘĆ BOLESNYCH TAJEMNIC

Będziemy modlić się w tej drugiej części o drugi cel godziny Watch:

PrzywrócenieOrdo Christianus, jedynego porządku zdolnego do zagwarantowania prawdziwego dobra duchowego i materialnego człowieka, ponieważ jest on zgodny z prawami woli Stwórcy.

I Bolesna tajemnica — Modlitwa Jezusa
w Ogrodzie.

W pierwszej Bolesnej Tajemnicy kontemplujemy, jako nasz Pan Jezus Chrystus, modląc się w Ogrodzie, pociła się krew.

Kontemplujcie w inpirito twój Zbawiciel pokłonił się na ziemi w ogrodzie drzew oliwnych przez trzy godziny, zredukowane do śmiertelnego smutku, do przerażającej agonii. Prosi ojca, aby zdjął kubek z ust, to znaczy, aby nie cierpieć okrutnych męki Męki. Nikt inny niż jego miłość do nas sprawia, że mówi: Niech twoja wola, Ojcze mój, się spełni, a nie moja.

O Boże Jezu, modlę się do ciebie, za waszą agonię, która jest bolesna, aby była sprzyjająca dywagacje, aby twoja słabość je wzmacniała, aby wasz przykład żałośnie poddaje się woli Bożej i wyraził zgodę na sacrify życia.

Lub Maryjo, pocieszenie cierpiących, módl się za nami. — Pater, dziesięć hails i Gloria.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

Najświętszego Serca Pana Jezusa, zmiłuj się nad umierającymi.

Niepokalane serce Maryi, módl się pei, umierając.

Bolesna tajemnica. — Flagellation.

W drugiej Bolesnej Tajemnicy jest kontemplowany, jak nasz Pan Jezus Chrystus został okrutnie biczowany w domu piłata z niezliczonych i bardzo ciężkie pobicia.

Jezus, pozbawiony ubioru, jest przywiązany do kolumny; tam jest okrutnie biczowany. Plagi rozerwać jej delikatne i delikatne ciało, i pokrycie wszystkich jej urocza osoba z ranami.

Nasze grzechy, Boże Zbawiciela, uzbroiły twoich oprawców w narzędzia waszych tortur, dając im prawo do traktowania was takim barbarzyństwem. Prosimy was o przebaczenie serdecznie. Ale nadal błagamy cię, O dobry Jezu, aby udzielili tym, którzy są w agonii prawdziwej pokuty za swoje grzechy, aby przed śmiercią mogli uzyskać odpuszczenie z twojego nieskończonego miłosierdzia.

Maryjo, pocieszenie cierpiących, módl się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

Bolesna tajemnica — Ukoronowanie cierni,

W trzeciej Bolesnej Tajemnicy kontempluje się, jak nasz Pan Jezus Chrystus został ukoronowany ostrymi cierniami.

Porzuceni z rąk żołnierzy, traktują Jezusa jak króla teatru. Zakrywają go starym fioletowym płaszczem; umieszczają pręt w jego rękach i głęboko naciskają koronę cierniową nad głową.

O Królu chwały, kocham cię jak mojego Stwórcę i suwerennego Mistrza Ziemi i Nieba. Zwiększ moją wiarę i ufortyfikuj ją w duchu agonizatorów, aby ta podstawowa cnota wiecznego zdrowia nie zginęła w nich ze względu na złośliwość diabła.

Maryjo, pocieszenie cierpiących, módl się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

IV Bolesna Tajemnica — Noszenie krzyża.

W czwartej Bolesnej Tajemnicy rozważa się, jak nasz Pan Jezus Chrystus został skazany na śmierć, a za jego większy wstyd i ból został umieszczony nad jego ramionami drewno krzyża.

Zbawiciel, skazany na śmierć krzyża, jest oskarżony o narzędzie tortur; i będąc jego siłami gotowymi do przelania krwi, On upada pod tym poważnym ciężarem.

O słodki Jezu, nosisz wszystkie nasze grzechy na swoich ramionach. Daj mi łaskę, abym cierpliwie znosił z kolei bóle tego życia, które są udziałem twojego krzyża. Nadal dają agonizers siłę, aby znieść agonii cierpią. Towarzysząc wam na Kalwarii, mamy nadzieję chodzić po twoich torach i cieszyć się w chwale wieczności.

Maryjo, pocieszenie cierpiących, módl się za nami.

(Pozostała część jak w pierwszym deeine.)

V Bolesna tajemnica — Ukrzyżowanie.

W piątej Bolesnej Tajemnicy kontempluje się, jak nasz Pan Jezus Chrystus, który przybył na Kalwarię, został ogołocony i zdezorientowany na krzyżu okrutnymi gwoździami w obecności Jego cierpiącej Matki.

Zbawiciel leży na krzyżu: katowie zatrzymują jego stopy i ręce dużymi gwoździami. Jego bok jest otwierany przez włócznię.

Czy ja, czy mój Odkupiciel, spojrzę na was w opłakanym stanie, nie będąc dotkniętym wielką miłością i wiecznym bólem? Czy będę mógł cię kontemplować bez wylewania łez? O Boże Jezu, błagam cię, daj siłę agonizatorom. Niech patrzą na was wychowanych na krzyżu, oczami żywej wiary, z sercem ożywianym nadzieją i miłością, aby, kochając was całą siłą swojej duszy w tej ekstremalnej godzinie ich życia, mogli cię kochać wiecznie bez przerwy.

Maryjo, pocieszenie cierpiących, módl się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

CZĘŚĆ TRZECIA RÓŻAŃCA

PIĘĆ WSPANIAŁYCH TAJEMNIC

Będziemy się modlić w tej trzeciej części o trzeci cel godziny Watch:

Nawrócenie grzeszników:modlitwa, która rozciąga się na całą ludzkość. Od tych, którzy z uzyskanym sumieniem pracują mniej lub bardziej świadomie na rzecz zła, dla nas wszystkich, niedoskonałych istot i potrzebujących Boskich Łask, aby działać na rzecz jakiegokolwiek dobra.

Chwalebna Tajemnica — ZmartwychwstanieZbawiciela.

W pierwszej Chwalebnej Tajemnicy jest kontemplowane jako nasz Pan Jezus Chrystus trzeciego dnia po jego śmierci zmartwychwstał chwalebny i triumfalny, aby nigdy więcej nie umrzeć.

Jezus zmartwychwstał chwalebny i triumfalny trzeciego dnia po jego śmierci. Uwalnia z Limbo dusze Ojców Świętych i bez wątpienia wiele lub wszystkie dusze czyśćca. Następnie przedstawia się pełnej chwały swojej Boskiej Matce i napełnia ją niewypowiedzianą pociechą.

O mój Zbawicielu, och, jak dobrze jest umrzeć z wami z umartwieniem, wskrzesić z wami w chwale! Spraw, aby skutki waszego triumfalnego zmartwychwstania były odczuwalne, proszę, dla dusz, które eksmilizują swoje grzechy w płomieniach czyśćca. Wycofuj ich z ciemnego więzienia i daj im światło twojej chwały.

O Maryjo, pomóż chrześcijanom, módl się za nami.

Pater, dziesięć Grad i Chwała. .

Niepokalane Serce Maryi, z wyjątkiem ani- nime penanti (Reszta jak na stronie 26).

Chwalebna tajemnica – Wniebowstąpienie Jezusa do nieba.

W drugiej Chwalebnej Tajemnicy kontemplujemy, jako nasz Pan Jezus Chrystus po czterdziestu dniach, który zmartwychwstał, wstąpił do Nieba ze wspaniałą celebracją i triumfem, widząc go jako Matkę SS. ze wszystkimi swoimi uczniami.

Zbawiciel wznosi się do Nieba czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu; pokazał nam drogę swoimi przykładami i otworzył nam drzwi kluczem Dawida, który jest Jego Krzyżem. Wznosijmy oczy na tron Jego chwały, gdzie nas wzywa, a my traktujemy z obojętnością, nawet z pogardą, wszystkie rzeczy ziemi.

O słodki Jezu, narysuj mnie, wskrzesz moje serce z tobą w Niebie, uwalniając mnie od tyranii grzechu. Ale także miłosierny Zbawiciel, pośród przepychanek waszego triumfu, słuchaj cierpiących dusz czyśćca, którzy zwracają się do Ciebie i wołają opłakany głos: Otwórzcie nam drzwi niebiańskiej Jerozolimy, aby ponownie wielbić Pana.

O Maryjo, pomóż chrześcijanom, módl się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

III Chwalebna Tajemnica

Zejście Ducha Świętego.

W trzeciej Chwalebnej Tajemnicy rozważa się, jak nasz Pan Jezus Chrystus, siedząc na prawo od Ojca, posłał Ducha Świętego do Wieczerniku, ale byli Apostołami z Maryją Dziewicą.

Zbawiciel świata nie zapomina w swej chwale Kościoła, który pozostawił na ziemi. Posyła ją Swoim Duchem Świętym. Ten Boski Duch rozprzestrzenia się nad uczniami w chwili modlitwy. Sprawia, że języki ognia pojawiają się na ich głowach, aby pokazać, że on wychodzi na światło naszych serc Boskiej miłości i sprawić, byśmy mówili językiem Nieba.

O dobry Jezu, zabierzcie naszego ducha, aby dać nam swoje. Ale czy boże miłości, niech ogień Nieba zgaśnie to, co krzyżuje dusze czyśćca! Niech ogień waszej miłości zgaśnie ogniem waszej prawości!

O Maryjo, pomóż chrześcijanom, módl się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)

IV Chwalebna Tajemnica – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W czwartej Chwalebnej Tajemnicy kontemplujemy, jak Najświętsza Maryja Panna kilka lat po Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa przeszła z tego życia, a przez Aniołów została przyjęta do nieba.

Po Wniebowstąpięcie Jej Syna do Nieba Maryja żyje resztę swoich dni w languor i wzdycha. Transport miłości kończy jej życie, a jej dusza zjednoczyła się z jej ciałem, została założona w Niebie i umieściła przede wszystkim chóry anielskie.

O drogi Suwerenie, naucz nas dobrego życia, abyśmy dobrze umierali i wznosili się z tobą boga w Niebie. Ale skoro jesteście pocieszeniem cierpiących i pomocą chrześcijan, nie zapominajcie o duszach czyśćca w ich smutkach. Czekają od waszej ochrony na koniec ich zła.

O Maryjo, pomóż chrześcijanom, módl się za nami.

(Pozostała część jak w pierwszym deeine.)

V Chwalebna
tajemnica
Ukoronowanie Maryi w Niebie.

W piątej Chwalebnej Tajemnicy rozważa się, w jaki sposób Dziewica Maryja została koronowana przez Jej Syna Królowej Raju; a chwała wszystkich świętych jest nadal kontemplowana.

Najświętsza Dziewica, ubrana na tronie i obdarzona przede wszystkim błogosławiona, otrzymała koronę z rąk Syna. Ona jest ogłoszona Królową Nieba i Ziemi; kluczem do niebiańskich skarbów jest zwierzył się w niej, aby rozpowszechniać je na luzie.

O Królowo różańca, jesteś częścią waszych niezliczonych bogactw cierpiących dusz czyśćca. Dajcie ją ponownie wszystkim tym, którzy kładą nadzieję na waszą ochronę i cały ich los, chwaląc i szanując was. Przyjmij z dobroci wieńce róż, które pokornie wam przedstawiamy, i zmieniamy się na naszą korzyść, po tym życiu, w niezniszczalne korony chwały. Niech tak będzie.

O Maryjo, pomóż chrześcijanom, módl się za nami.

(Reszta jak w pierwszej dziesiątce).)
(Witam Regina, itp patrz strona 22).

v. Dignare mnie laudare te Panna Sacrata,
A. Da mihi virtutem contra hostes tuos.
v. Teraz pro nobis, Regina Sacratissimi Rosarii,
A. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Okręg wyborczy Oremus

Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit; concedes quaesumus, ut haec mysteria Sanctissimo Rosario Beatae Mariae Virginis recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur. Dla eumdem Christum Dominum nostrum. Amen

Modlitwa, aby zdobyć odpusty

Pochwalam was, Panie, Wasz Kościół Oblubienicy, Najwyższy Papież, który jest jego widoczną Głową, wyniesieniem i triumfem Kościoła katolickiego, karczowanie herezją i bałwochwalskiem, pokój między katolickimi książętami, nawrócenie grzeszników; wszystkich naszych krewnych, przyjaciół, wrogów, naszych doczesnych i duchowych dobroczyńców, wszystkich tych, którzy polecają się do naszych modlitw, zwłaszcza dobroczyńców i wszystkich tych, którzy są związani z nowym Kościołem Sanktuarium w Pompejach. Wszystko w wyborach świętych dusz czyśćca.

Pater, Hail i Gloria zgodnie z intencją Najwyższego Papieża.


[1] Wszystkie paters, grad, gloria, credo, itp będzie powiedzieć w języku włoskim, aby mieć najbardziej zebrane ducha, i łatwiej odeprzeć rozrywki.

Modlitwy te pochodzą z libretto Il Rosario Perpetuo del R. P. L. Fra Domenico De Toma dei Predicatori, który był pierwszym promotorem Wieczystego Różańca w naszych czasach w prowincjach południowych.