FAQ

W sprawie projektu Exsurge Christianitas:

Domanda : cos’è Exsurge Christianitas?

Odpowiedź:

Exsurge Christianitas to projekt stworzony w celu aktywnego promowania stworzenia sieci nieustannej modlitwy i adoracji, która ma na celu impeach nadprzyrodzonej pomocy w tych czasach ciemności. Celem jest wspieranie odbudowy Ordo Christianus, uznając go za niezbędny warunek prawdziwej stabilności i trwałego pokoju. Warunek ten można podsumować dobrze znanym mottem świętego Piusa X, Ustanowienie omnia w Christo.

Domanda : come posso partecipare attivamente all’opera di Exsurge Christianitas?

Odpowiedź:

Możesz aktywnie uczestniczyć w dziele Exsurge Christianitas:

 • Przylgnąć do teraz Guadia – Perpetual Różaniec projektu do Królowej Zwycięstw
 • Udział w projekcie Perpetual Adoration of Living Lamps
 • Poprzez aktywne rozpowszechnianie inicjatywy w celu rozszerzenia sieci do przodu. W tym ostatnim przypadku zaleca się skontaktowanie się z nami bezpośrednio na info@exsurgechristianitas.orgadres e-mail.
Domanda: posso contribuire alla diffusione della rete del Rosario e Adorazione?

Odpowiedź:

Tak. Podstawową rzeczą dla wszystkich uczestników jest zobowiązanie się do jak najszerszego rozprzestrzeniania się sieci.

Domanda: è obbligatorio condividere i fini di Exsurge Christianitas per collaborare?

Odpowiedź:

Tak, obowiązek dzielenia się celami wyrażonymi w manifeście w celu współpracy z Exsurge Christianitas.

Na projekt teraz straży – Rosario perpetuity:

Domanda : in che cosa consiste l’Ora di Guardia?

Odpowiedź:

Godzina Gwardii polega na udostępnieniu godziny swojego czasu w określonym dniu i z ustaloną częstotliwością, aby wyrecytować cały różaniec,składający się z 3 tradycyjnych koron (Misteri Gaudiosi, Bolesne i Chwalebne). frequenza stabilita

Domanda : È obbligatorio esprimere le intenzioni indicate nel manifesto o possono essere personalizzate?

Odpowiedź:

Tak,aby uczestniczyć w Godzinie Gwardii Eksmierowania Chrześcijaństwa, należy odmawiać Różaniec Święty wyrażając trzy intencje zawarte w manifeście. Możliwe jest dodanie osobistych do tych intencji.

Dla wygody, możemy zobaczyć poniżej:

 1. Triumf Niepokalanego Serca Maryi i wyzwolenie ludzkości z piekielnych sił ucieleśnionych przez świat loże masońskie i demoniczne hordy z nimi związane.
 2. Nawrócenie grzeszników i zbawienie dusz do większej chwały Boga, podbijając jak najwięcej dusz do Niepokalanego Serca, aby dzięki Jego Niepokalanemu Sercu byli bardziej doskonale zjednoczeni z Najświętszym Sercem Jezusa i Wolą Bożą.
 3. PrzywrócenieOrdo Christianus, jedynego porządku zdolnego do zagwarantowania prawdziwego dobra duchowego i materialnego człowieka, ponieważ jest on zgodny z prawami woli Stwórcy. Przywrócenie zakonu chrześcijańskiego polega na demontażu sił rewolucyjnych, przywróceniu prymatu Prawdy jako podstawowej zasady myślenia i działania, przeciwko odstępstwu, modernizmowi teologicznemu i relatywizmowi moralnemu, które szerzy się wewnątrz i na zewnątrz Kościoła, tworzeniu katolickiej tkanki społecznej i systemowi rządów, który stawia prawa Boże na pierwszym miejscu, jako fundament prawdziwego dobra wspólnego.

Można je również znaleźć w podręczniku do pobrania z strony głównej

Domanda : in che modo e quando devono essere espresse le intenzioni contenute nel manifesto?

Odpowiedź:

Trzy intencje muszą być wyrażone na początku każdej korony. Na początku pierwszej korony wyraża się pierwszy zamiar, na początku drugiej korony wyraża się drugi zamiar, a na początku trzeciej korony wyraża się trzeci zamiar.

Domanda : Come fare per partecipare all’Ora di Guardia?

Odpowiedź:

Aby wziąć udział w Godzinie Gwardii, musisz:

 • Utrwalam datę i godzinę, kiedy mogę odmawiać Różaniec Święty;
 • Ewentualnie ustalić częstotliwość, jeśli chcę recytować go regularnie;
 • Sprawdź kalendarz na stronie dla wybranego czasu i dnia (https://exsurgechristianitas.org/aderisci/);
 • Zarezerwuj czas.
 • Jeśli masz problem, zawsze możesz skontaktować się z nami pod naszym e-mailem info@exsurgechristianitas.org
Domanda : nel caso non siano disponibili gli intervalli orari prescelti cosa devo fare?

Odpowiedź:

Jeśli nie masz wybranych przedziałów czasowych, znajdź alternatywę, aby wypełnić luki w kalendarzu. Jeśli jednak nie ma alternatywy dla konkretnej daty / godziny, która jest już zatwierdzona, wyślij e-mail do naszej info@exsurgechristianitas.org a zostaniesz wprowadzony ręcznie.

Domanda : è possibile cancellare o spostare la data in caso di bisogno?

Odpowiedź:

Tak, możesz anulować rezerwacje za pomocą linku u dołu wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Aby przenieść spotkanie, musisz anulować zarezerwowany i dokonać nowej rezerwacji.

Domanda : è possibile ricevere un promemoria poco prima dell’appuntamento?

Odpowiedź:

Tak, oczekuje się, że dwa przypomnienia zostaną dostarczone na e-mail i SMS,pierwsze 24 godziny i drugie 3 godziny wcześniej.

Domanda : è obbligatorio stabilire una frequenza di recitazione?

Odpowiedź:

Nie, nie jest to obowiązkowe, chociaż jest pożądane. Biorąc pod uwagę ducha projektu, osoby zaangażowane w projekt powinny zrozumieć znaczenie regularnego popełniania, nawet w duchu poświęcenia.

Domanda : esiste una guida scaricabile?

Odpowiedź:

Tak, można go pobrać na tenadres

Domanda : posso recitare quattro corone anziché tre?

Odpowiedź:

Oczywiście. Chociaż preferuje się trzy tradycyjne korony, możliwe jest również wyrecytowanie czwartej korony Tajemnic Światła.

Domanda : in quale lingua occorre recitare il Santo Rosario?

Odpowiedź:

Sztuka może być w języku włoskim lub łacińskim. Ta druga jest preferowana ze względu na większą moc duchową nieodłącznie związaną z językiem, ale wybór pozostawia się różańcowi. Można również naprzemiennie język w kilku dziesiątkach.

Domanda : cosa fare se finisco la recita del Santo Rosario prima che sia finita l’ora?

Odpowiedź:

W przypadku zakończenia recitalu przed zakończeniem zaplanowanego czasu, można go uzupełnić dodatkowymi modlitwami według uznania różańcowej. Niewiążący przykład dodatkowych modlitw można znaleźć na końcu Książki do pobrania na stronie.

Domanda: l’Ora di Guardia deve essere fatta in streaming o poso farla in autonomia?

Odpowiedź:

Czas oglądania NIE jest terminem przesyłania strumieniowego. Odbywa się to w całkowitej autonomii.

Adoracja – Żywe lampy:

Domanda : Come posso partecipare attivamente al progetto “Lampade Viventi”?

Odpowiedź:

 1. Rezerwacja czasu w kalendarzu
 2. Znajdź kościół, w którym można zrobić godzinę, która może być wykonana przed Świętym odsłoniętym lub przed Tabernakulum.
Domanda : Come devo svolgere l’ora di Adorazione?

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje na temat oddawania czci można znaleźć w https://exsurgechristianitas.org/come-compiere-lufficio-di-lampada-vivente/

Domanda : Cosa devo fare se non mi è possibile accedere ad un Tabernacolo per l’Adorazione?

Odpowiedź:

Kiedy jest to możliwe, godzina Adoracji musi być dokonana przed Najświętszym Sakramentem odsłoniętym lub w Tabernakulum. Jeśli nie jest to możliwe (np. w nocy), powinieneś być w takiej sytuacji i, jeśli to możliwe, orientować się w kierunku Tabernakulum.

Zasady życia:

Domanda : i requisiti scritti nelle “Regole di vita” sono obbligatori?

Odpowiedź:

Nie są one obowiązkowe w ścisłym znaczeniu tego słowa. Pożądane jest jednak, aby ci, którzy uczestniczą w projekcie, zrozumieli znaczenie prowadzenia życia duchowego zgodnego z wyznaczonymi wysokimi celami. Uczestnictwo z pewnością nie oznacza doskonałości, którą nikt nie może nawet zdalnie pochwalić i która nie jest nawet osiągalna, z wyjątkiem wolnego daru Bożego (i, jeśli chodzi o nas niezasłużonych). Zamiast tego wymaga czystości celu i bezpośredniej woli doskonalenia praktycznego, jak