Wizji

Powyższe obrazy dobrze przedstawiają naszą wizję, która jest powrót do autentycznie katolickiego społeczeństwa,w którym Święty Kościół Rzymskokatolicki może powrócić do bycia punktem odniesienia dla zbawienia dusz i może ponownie stanowić centrum rozpowszechniania piękna i prawdy, o czym świadczą dwa tysiąclecia historii.