Zasady życia

Aby stać się członkami Exsurge Christianitas, musisz uczestniczyć, z częstotliwością ustaloną przez członka (i co najmniej raz w miesiącu), co najmniej jedną z jego dwóch propozycji: Wieczystą Godzinę Czuwania Św Rosario i Adoracji w Najświętszym Sakramencie (Żywe Lampy).

Jednak przylgnąć do Exsurge Christianitas jest również, a przede wszystkim duchowo i dlatego pożądane jest, aby przełożyło się na dzielenie się autentycznie chrześcijańskim stylem życia i pewnym programem życia wewnętrznego.

W szczególności członkowie Exsurge Christianitas czują jasne wezwanie do prowadzenia zwykłego życia uświęcającej Łaskę,starając się w ten sposób zawsze czynić dobro i unikać zła (tj. grzechu). W rzeczywistości, aby uczestniczyć w zewnętrznej walce duchowej, w którą czujemy się zaangażowani, konieczne jest zaangażowanie się w ciągłą walkę o wewnętrzne wyrafinowanie,unikając wszelkich możliwości grzechu nie tylko śmiertelnego, ale także celowego weczęsłu.

W związku z tym, do celów uczestnictwa w Exsurge Christianitas, a tym bardziej dla samej skuteczności tego dzieła, członkowie zobowiązują się, w miarę możliwości, podążać ścieżką, programem życia, programma di vita który przewiduje te praktyki, które Mądrość Kościoła zawsze zalecała jako pokarm duszy i życia wewnętrznego oraz do życia świętego jako dobrego katolickiego chrześcijanina. W szczególności wymaga on:

 • Pomagaj mszy świętej tak często, jak to możliwe i często podchodź do sakramentów,źródła łaski uświęcającej, która jest niezbędnym wsparciem w walce duchowej(przede wszystkim komunii sakramentalnej,ale wskazane jest, aby często często komunii duchowej w ciągu dnia);
 • Cczęste i co najmniej raz w miesiącu;
 • Troska, intensytwo i doskonalenie życia modlitewnego,w szczególności odmawiania codziennego różańca, adoracji eucharystycznej i nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego, Niepokalanego Serca Maryi, św Michała Archanioła i Anioła Styserego;
 • Praktyka, być może każdego dnia, medytacjaduchowa (mentalna oracja);
 • Korzystaj z sakramentów (np. wody i świec błogosławionych lub egzorcowanych, cudownego medalika, łopatki itp.), aby odpędzić demoniczne siły;
 • Kochać bliźniego w sensie pracy na rzecz zbawienia dusz, przekazując im Boga i prowadząc do Prawdy,to jest do jedynej prawdziwej wiary, jaką jest wiara katolicka;
 • Preing dla świętych dusz czyśćca i dla ich własnej dobrej śmierci;
 • Aby uzdrowić, w miarę możliwości i zgodnie z własnym stanem życia i własnymi zdolnościami, studiować i formować duchowe (znajomość Urzędu Nauczycielskiego oraz życia i pism świętych i mistrzów wiary) oraz przepraszać (rozumować wiarę);
 • Czekaj z miłością do swoich obowiązków państwowych.
 • Przyjmowanie w duchu ofiary i ofiarowanie cierpień życia, na które pozwala Pan;
 • Ofiarowując pokuty, ofiary i umartwienia, aby odpowiedzieć na apel Niepokalanej do Fatimy, aby naprawić grzechy własnego i całej ludzkości, które tak obrażają Boga.

Wreszcie, jeśli to możliwe, exsurge christianitas członkowie będą przestrzegać następujących dodatkowych zaleceń:

 • Zostaną oni konsekrowani Maryi Santissima zgodnie z naukami jednego z największych świętych marianów, takich jak St. Louis Maria Grignion de Montfort, St. Maximilian Maria Kolbe itp.
 • Będąintroniować Najświętsze Serce Jezusa we własnej rodzinie,odsłaniając we własnych domach obraz Najświętszego Serca;
 • Będą mieli w swoim domu figurę Matki Bożej i Św Michała, przed którym będą spalić świecę błogosławiony przynajmniej podczas modlitwy.