“Żywe lampy”

“Pierwszym studium Świętego Kury było ustanowienie wieczystej adoracji w jego kościele. Ale jak możemy to zrozumieć? gdzie znaleźć wiernych? Kiedy myśl pochodzi od Ducha Świętego i jest przyjmowana w wiernym sercu, rzadko zdarza się, że w imię najbardziej niekorzystnych okoliczności nie kroi swoją drogą… Tak więc w małym kościele W ars, dla opuszczonych z powrotem, jak wiele biednych kościołów wiejskich, można było zobaczyć o każdej porze dnia dwóch czci aniołów”. (Monnin, Życie S. Curato d’Ars, 1. II, c. 3).

Te słowa wskazują na naturę, możliwość i wzniosłe piękno instytucji,której zamierzamy dać krótki ukłon tutaj, ponieważ chcielibyśmy, aby rozprzestrzenił się w kościołach świata. “

Kim są “Żywe lampy”

Żywe Lampy są wybierane dusze, które chcą dokonać wieloletni kult adoracji do SS. Sacramento z zaangażowaniem tak, że przynajmniej w godzinach dnia, zawsze Boski Król Miłości widzi wokół niego czcicieli, którzy przedstawiają swoje hołdy, ich błagania, ich protesty miłości w ich własnym imieniu i wszystkich ludzi chrześcijańskich.

Chcielibyśmy, aby dzięki tym Żywym Lampom wzbudzić prawdziwą pożogę miłości we Włoszech i na całym świecie.

Potrzebować

Podczas gdy niestety piekło zastoju z każdej strony, aby zniszczyć w ludzkim sercu żadnej myśli jego Stwórcy, i wznosi się przerażająco od zorganizowanych mas bluźnierczy krzyk, krzyk deicide, tak, że można by powiedzieć, że Antychryst wprawił w ruch jego patrole zwiadowcze, tutaj żywe Lampy gromadzą się wokół świętych ołtarza, aby sprzeciwić się bluźnierczej miłości, aby zaprotestować z własną wiarą przeciwko lekkomyślnej śmiałości piekła , i wskazać ubogim delirious ludzkości Boskiego Króla Pokoju, Ofiara utrwalane dla zbawienia wszystkich. I modląc się i łącząc Jezusa coraz bardziej blisko w jego Sacriphytium, pomagają mu odwrócić się od ludzi błyskawicą Boskiej Sprawiedliwości.

Regenerująca miłość

” Jeśli jedynym hołdem dla Suwerena miłości jest już dla niego szlachetny i konieczny akt, aby dobrze pozbywać się go na rzecz ludzi, tym bardziejDusza Adorująca wykonuje bardzo ważne działanie, przedstawiając mu prośby w imieniu wszystkich tych kategorii ludzi, które reprezentuje.

— W imieniu kapłanów, o których prosi on to światło, ten płomień, ta siła, która jest niezbędna, aby mogli godnie wykonywać swoją doskonałą posługę, aby łaska eucharystyczna balsamuje wszystkie swoje czyny: ich studia, aby były naprawdę boskie, ich nauki, aby były jasne, ich ekspansje, aby mogły być prawdziwymi emanacjami Boskiej miłości, zwłaszcza ich ofiar, aby mogły być przedłużeniem Ofiar Jezusa, którzy w nich chcą kontynuować Swoją Boską Misję.

— W imię tak wielu wielkodusznych dusz, dla których prosi o te wspaniałe łaski, które są niezbędne, aby we wszystkich różnych dziełach miłości i gorliwości, a także w domach bólu, zadośćuczynienia, rehabilitacji, ponosili słodkie i potężne napromieniowania Serca Chrystusa.

— W imię tych, którzy pracują, a zwłaszcza tych, którzy cierpią, o których prosi o tę cnotę, która przemienia pracę i cierpienie w wzniosłą modlitwę, aby Jezus naprawdę żył we wszystkich domach, słodkim Królu miłości i pokoju, i przemieniał wszystkie łóżka bólu w tyle ołtarzy, gdzie jego święte ofiary mogą kontynuować swoje spalenie dla zbawienia swoich braci.

— W imię niewinnych szczerych wreszcie, aby eucharystyczne zapachy mogły chronić je przed ziemskim zepsuciem i przyciągnąć ponad nimi uśmiech i pomoc Świętych Aniołów, którzy zawsze kontemplują Oblicze Ojca Niebieskiego, którego czujną miłość reprezentują”.

Płonąca miłość

Trahe mnie, po Te curremus!
Żywe Lampy pozwalają się przyciągnąć przez Serce Eucharystyczne, a tym samym pozostając z Nim w postawie wiary, miłości i modlitwy, wiedzą, że mogą stać się centrum powszechnej przyciągania: “To proste słowo: Traimi! wystarczy, napisał świętej Teresy z Dzieciątka Jezus, bo kiedy dusza pozwoliła się pokonać przez odurzający zapach twoich zapachów, ona nie będzie już w stanie biegać samotnie, wszystkie dusze, które kocha są przeciągnięte za nią: to jest jak konsekwencja jej przyciągania do Ciebie … Post Te curremus. Czuję, że im bardziej ogień miłości będzie palić moje serce, a tym bardziej będę powtarzać: Przyciągnij mnie! im więcej dusz, które zbliżają się do kopalni, szybko pobiegną po – zapachu zapachów mojego Diletto. Tak, będą biegać, będziemy biegać razem, ponieważ dusze rozpalone miłością nie mogą pozostać nieaktywne” (Story of a Soul, Rozdział XI).

Moc adoracji

“A moc tej modlitwy jest naprawdę wspaniała. Jezus powiedział: “Jeśli dwóch z was zgodzi się ponad ziemią, aby prosić o cokolwiek, zostanie im dane przez mojego Ojca, który nie jest niebem” (Matth., XVIII, 19). Wspólna modlitwa ma zatem szczególną skuteczność. Teraz żywe Lampy są właśnie dusze, które zgadzają się, jednoczą się, spełniając warunek określone przez Jezusa, Consenserint, tworząc koronę, łańcuch miłości wokół Boskiego Króla. Tak więc ich modlitwa ma wspaniałą moc: a doświadczenie pokazuje, że często jedna godzina adoracji dokonywana na turę była bardziej skuteczna niż wiele godzin robiona z inicjatywy i prywatnego nabożeństwa. Można powiedzieć, że chociaż Król Miłości przyznaje się do swojej publiczności w każdej chwili, jednak godzina adoracji Turn jest to, że intymne i bardzo szczególne Publiczność.”

Powyższe pochodzi z broszury “Lampy do Jezusa”, którego tekst można znaleźć pod tym linkiem.